Home / Actueel / Nieuws / Aanmelden voor warme sanering varkenshouderij, bereid u alvast goed voor!

Aanmelden voor warme sanering varkenshouderij, bereid u alvast goed voor!

- UPDATE AUGUSTUS 2019: wij willen u erop wijzen dat de regeling is uitgesteld: voor vragen kunt u contact opnemen met Dirk van Nuland.

De conceptregeling 'warme sanering varkenshouderij' heeft voor consultatie ter inzage gelegen. Wij wachten op dit moment nog op de definitieve regeling, deze zou eind juni worden gepubliceerd, maar tot op heden is er nog geen ‘witte rook’. Over de definitieve regeling is het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nog in overleg met gemeenten, provincies en de coalitie vitale varkenshouderij. Wat weten we nu al wel en hoe kunt u zich alvast voorbereiden?

 

Varkenshouders kunnen zich vanaf (waarschijnlijk) oktober 2019 aanmelden om subsidie te ontvangen voor de definitieve beëindiging van hun bedrijf(locatie). De openingstermijn van de subsidieregeling is 6-8 weken. Het is nu al mogelijk om te inventariseren of de regeling voor u interessant is.

Hieronder enkele hoofdlijnen van de regeling: varkenshouders en gemengde bedrijven, met een varkenstak die gelegen zijn in concentratiegebied Zuid of Oost, kunnen in aanmerking komen voor een subsidie. Deelnemers aan de stoppersregeling van het Actieplan Ammoniak Veehouderij komen niet in aanmerking voor een subsidie. Uitsluitend varkenshouderijen die daadwerkelijk hebben geproduceerd en die in de laatste vijf jaar vóór de sluiting onafgebroken zijn gebruikt, kunnen een aanvraag indienen. Aanvragen voor een subsidie zullen gerangschikt worden op de mate van geurbelasting op woningen in een straal van 1.000 meter rond de veehouderijlocatie, uitgedrukt in een zogenaamde geurscore. Hoe hoger de geurscore, hoe groter de kans op deelname. Zie voor de gehele concept regeling: https://www.internetconsultatie.nl/varkenshouderij.

De varkenshouder die een subsidie ontvangt, zal een aantal stappen moeten zetten, zie bijgevoegde tijdlijn. Het betreft deels maatregelen die direct samenhangen met de bedrijfsvoering: het afvoeren van de varkens, het leeghalen van de mestkelders en het laten doorhalen van het varkensrecht. Andere maatregelen zijn gericht op de bedrijfsbeëindiging: het laten intrekken van de omgevingsvergunning, het in gang zetten van een wijziging van het bestemmingsplan, het zich contractueel verbinden aan het blijvende karakter van de sluiting van de productielocatie en het slopen van de voor de varkenshouderij gebruikte gebouwen op die locatie.Ondernemers die in aanmerking komen voor een subsidie ontvangen:

  • Een marktconforme vergoeding voor de in te leveren en definitief door te halen varkenseenheden (het varkensrecht), gedifferentieerd naar concentratiegebied Zuid en Oost;
en
  • Een vergoeding voor het waardeverlies van hun varkensstallen. De vergoeding voor het waardeverlies van de stallen is afhankelijk van de leeftijd van de stallen, waarbij gerekend wordt met een basisvergoeding van 65% van 470 euro per m² (voor een nieuwe stal). Hoe ouder de stallen, hoe lager de vergoeding. Een stal van 20 jaar oud brengt bijvoorbeeld €281,20 x 65% = €182,78 op per m².

Wij kunnen u als adviseur ondersteunen in het gehele saneringstraject, denk hierbij aan het verzorgen van de volgende werkzaamheden:

  1. Bepalen of u in aanmerking kunt komen, door het bepalen van de geurscore met behulp van het maken van een geurberekening van de feitelijke situatie;
  2. Bepalen van de vergoedingsbedragen op basis van de (concept)regeling;
  3. Vergelijking van de vergoedingsbedragen in combinatie met bestaande regelingen zoals Ruimte voor Ruimte;
  4. Aanmelden locatie bij RVO voor deelname aan de warme saneringsregeling;
  5. Ruimtelijke procedures om te komen tot een herbestemming van de locatie, intrekking van de milieuvergunningen.

Neemt u voor een vrijblijvend gesprek over deze regeling contact op met onze adviseur ruimtelijke ordening Dirk van Nuland of onze adviseur varkenshouderij Guus ten Hove.

Deze website maakt gebruik van cookies

Alle websites van De Heus Voeders gebruiken cookies en vergelijkbare technieken. We gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat onze websites goed en veilig werken en analytische cookies om u de best mogelijke gebruikerservaring te geven. Marketingcookies worden geplaatst om u gepersonaliseerde sector relevante informatie te tonen in plaats van algemene.

Als u op ‘Akkoord‘ klikt, stemt u in met het plaatsen van alle cookies. Of klik op de knop ‘Verander uw cookie-instellingen‘ om uw voorkeuren te wijzigen.
Lees het cookiebeleid van De Heus Voeders voor meer informatie over cookies.