Home / Actueel / Nieuws / Duidelijkheid voor ruim 3000 bedrijven met PAS-Melding

Duidelijkheid voor ruim 3000 bedrijven met PAS-Melding

- In de brief van 16 december 2019 van de Minister van LNV aan de Tweede Kamer is meer duidelijkheid gegeven over de PAS-Meldingen.

In het kader van het PAS kwamen een aantal activiteiten in aanmerking voor een vrijstelling van de Natura 2000-vergunningplicht en kon worden volstaan met een melding. Dit gold voor activiteiten waarvan de uitstoot de toenmalige grenswaarde van maximaal 1 mol/hectare per jaar niet overschreed. Met de uitspraak van de Afdeling op 29 mei jl. was deze werkwijze niet langer toegestaan.Het kabinet heeft al eerder aangegeven dat de reeds gerealiseerde meldingen duidelijkheid verdienen. Het gaat om projecten waarvoor op 29 mei jl. de volgende situatie gold:

  1. het project was volledig gerealiseerd, installaties, gebouwen en infrastructuur e.d. waren opgericht; of
  2. het project was weliswaar nog niet volledig gerealiseerd, maar de initiatiefnemer had aantoonbaar stappen gezet met het oog op volledige realisatie; of
  3. het project was weliswaar nog niet aangevangen, maar daarvoor waren wel al aantoonbaar onomkeerbare, significante investeringsverplichtingen aangegaan.

Om deze duidelijkheid te bieden, zullen al deze meldingen door de overheid gelegaliseerd worden. In de gebiedsaanpakken wordt komend jaar een passende beoordeling voor de te legaliseren meldingen meegenomen. Indien nodig treffen Rijk en provincies volgend jaar maatregelen op gebiedsniveau. Tot die tijd zal het Rijk in haar rol als bevoegd gezag niet actief handhaven op deze meldingen. De minister vraagt provincies dit ook niet te doen.

Heeft u een PAS-Melding laten verzorgen en u voldoet aan een van de drie bovengenoemde opties dan hoeft u in principe op korte termijn niets te doen. Twijfelt u of u voldoet aan een van de drie opties of voldoet u hier waarschijnlijk niet aan, neem dan contact met uw adviseur, of bel met ons algemene nummer op 0318-675401 / mail naar info@agra-matic.nl .

Als u niet voldoet aan een van de drie bovenstaande voorwaarden heeft u waarschijnlijk een nieuwe vergunning nodig in het kader van de Wet natuurbescherming. De beleidsregels die gelden voor deze vergunningen zijn inmiddels gepubliceerd en nieuwe vergunningen kunnen weer worden aangevraagd, met uitzondering van mechanisch geventileerde stallen. Daar is het rekenprogramma nog niet op ingericht. Naar verwachting zal dit programma beschikbaar komen in januari 2020.

Deze website maakt gebruik van cookies

Alle websites van De Heus Voeders gebruiken cookies en vergelijkbare technieken. We gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat onze websites goed en veilig werken en analytische cookies om u de best mogelijke gebruikerservaring te geven. Marketingcookies worden geplaatst om u gepersonaliseerde sector relevante informatie te tonen in plaats van algemene.

Als u op ‘Akkoord‘ klikt, stemt u in met het plaatsen van alle cookies. Of klik op de knop ‘Verander uw cookie-instellingen‘ om uw voorkeuren te wijzigen.
Lees het cookiebeleid van De Heus Voeders voor meer informatie over cookies.