Home / Actueel / Nieuws / Subsidieregeling sanering varkenshouderij

Subsidieregeling sanering varkenshouderij

- Na een lange aanloopperiode wordt de subsidieregeling sanering varkenshouderij opengesteld van 25 november 2019 tot en met 15 januari 2020. De subsidie is bedoeld voor bedrijven die willen stoppen met het varkensbedrijf. Varkenshouders kunnen hiervoor in aanmerking komen als het bedrijf in concentratiegebied oost of zuid ligt. Daarnaast moet er sprake zijn van een geursituatie die boven de drempelwaarde ligt. Bij de berekening wordt gekeken naar alle woningen en akkerbouwbedrijven welke in een straal van 1 kilometer rondom het bedrijf liggen. Locaties met de hoogste geurbelasting komen het eerst in aanmerking voor de subsidie. Deelnemers van de stoppersregeling Actieplan Ammoniak kunnen geen gebruik maken van deze regeling.

Subsidieregeling sanering varkenshouderij

Subsidiebedrag

Bedrijven die deelnemen aan de saneringsregeling varkenshouderij krijgen een subsidie voor het waardeverlies van de varkensstallen die gesaneerd worden. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de leeftijd van de stallen. Voor een nieuwe stal wordt bijvoorbeeld 65% van €470 per vierkante meter betaald. De vergoeding voor een stal van 20 jaar is 65 % x €281,20 = €182,78 per m2. Verder wordt er een marktconforme vergoeding voor de in te leveren en definitief door te halen varkensrechten betaald. Het totale budget voor de regeling is €180 miljoen.

De varkenshouder die een subsidie ontvangt, zal een aantal stappen moeten zetten. Het betreft deels maatregelen die direct samenhangen met de bedrijfsvoering: het afvoeren van de varkens, het leeghalen van de mestkelders en het laten doorhalen van de varkensrechten. Andere maatregelen zien op het bestendigen van de bedrijfsbeëindiging: het laten intrekken van de omgevingsvergunning, het in gang zetten van een wijziging van het bestemmingsplan en het slopen van de voor de varkenshouderij gebruikte gebouwen.

Aanvragen en deelnemen

Aanvragers krijgen uiterlijk 15 april 2020 een beslisbrief waarin staat aangegeven of de subsidie wordt toegekend. Bij deze beslisbrief zit tevens een overeenkomst die ondertekend moet worden. Varkenshouders die bij nader inzien toch niet mee willen doen hebben geen verplichtingen als de overeenkomst niet wordt ondertekend. Varkenshouders die wel tekenen zullen in mei 2020 moeten starten met het afbouwen van de varkenshouderij. Eén jaar later zullen de gebouwen gesloopt moeten zijn.


Agra-Matic kan u helpen met het bepalen van de vergoedingsbedragen, geurscores, aanmelden en eventuele ruimtelijke procedures om te komen tot een herbestemming van de locatie.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Adrie Bekkers (Noord Nederland)                                                               06-54796558
Guus ten Hove (Zuid Nederland)                                                                 06-46402728
Dirk van Nuland (ruimtelijke ordening/alternatieve invulling locatie)   06-11760755

Deze website maakt gebruik van cookies

Alle websites van De Heus Voeders gebruiken cookies en vergelijkbare technieken. We gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat onze websites goed en veilig werken en analytische cookies om u de best mogelijke gebruikerservaring te geven. Marketingcookies worden geplaatst om u gepersonaliseerde sector relevante informatie te tonen in plaats van algemene.

Als u op ‘Akkoord‘ klikt, stemt u in met het plaatsen van alle cookies. Of klik op de knop ‘Verander uw cookie-instellingen‘ om uw voorkeuren te wijzigen.
Lees het cookiebeleid van De Heus Voeders voor meer informatie over cookies.