Home / Projecten / Akkerbouw- en pluimveebedrijf Knook te Lelystad

Akkerbouw- en pluimveebedrijf Knook te Lelystad

- Agra-Matic heeft akkerbouw- en pluimveebedrijf Knook te Lelystad geholpen met de realisatie van de ombouw van een opfokstal voor leghennen in opfok naar een stal voor leghennen. Er is aan de bestaande stal een overdekte uitloop gerealiseerd en de legkippen worden volgens de biologische landbouwmethode gehouden. Het is een bedrijf met een akkerbouw- en pluimveetak, beide biologisch. Het past prima binnen de visie van de nieuwe minister van LNV. Let op de kippentunnel zodat bezoekers niet door de buitenloop hoeven. Dit geldt ook voor de afvoer van mest en de afvoer van eieren.

De kippentunnel
Hygiëne is belangrijk
De warmtewisselaar en de silo's staan bij het midden van de stal
Mest wordt afgevoerd zonder contact met de buitenuitloop
Voor de mestdwarsband is geen kelder nodig