Home / Projecten / Melkveebedrijf van Dorp - Wassenaar te Wetsinge

Melkveebedrijf van Dorp - Wassenaar te Wetsinge

- Onze adviseur Bart Dijkgraaf heeft melkveebedrijf Van Dorp-Wassenaar te Wetsinge geadviseerd tijdens het traject om effieciënter te kunnen melken. Agra-Matic verzorgde onder andere de Melding Activiteitenbesluit en de aanvragen voor de Omgevingsvergunning, onderdeel bouw, en de vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming.

Inloop vanuit de ligboxenstal naar de melkstal met op de voorgrond de selectieruimte
Zicht vanuit het kantoor in de bestaande ligboxenstal
Voorgevel nieuwe stal
Aanzicht van de ronde glaspui
Aanzicht van de draaimelkstal met het zicht vanuit de binnenzijde op de glaspui

Foto 1 laat de inloop zien vanuit de ligboxenstal naar de melkstal met op de voorgrond de selectieruimte.
Op foto 2 is het uitzicht te zien vanuit het kantoor naar de bestaande ligboxenstal.
Op foto 3 staat de voorgevel. Uiterst link op de foto staat de glaspui aan het tanklokaal. In het midden de dubbele deur naar de voergang en rechts het begin van de gebogen glaspui.
Foto 4 is het aanzicht van de ronde glaspui.
Foto 5 toont de draaimelkstal met het zicht vanuit de binnenzijde op de glaspui.