Home / Projecten / Mts. Nieuwenhuis te Beltrum

Mts. Nieuwenhuis te Beltrum

- Agra-Matic heeft Maatschap Nieuwenhuis uit Beltrum begeleid tijdens de bouw van de nieuwe ligboxenstal en gedurende het voorafgaande proces van vergunningsaanvragen. Eind oktober 2018 is de stal in gebruik genomen.

De kelderwanden worden momenteel (eind mei 2018) gestort
De bovenbouw wordt grotendeels vernieuwd
De inhoud van de nieuwe stal is, ten opzichte van de bestaande stal, verviervoudigd
Achterin de stal is een verbindingsgang gemaakt
Ruimte, licht, inhoud, goede koematrassen bieden de melkkoeien hoog diercomfort
De achtergevel van de stal is voorzien van enkel schuifdeuren
De alkoof van de silotank
Voor de stal staat de silotank
Er wordt gemolken in een 2 x 14 melkstal
Voorzijde van de nieuwe stal
De afwerking en aanbrengen erfverharding vinden binnenkort plaats
Attente melkkoeien aan het voerhek

Agra-Matic heeft voor dit project onderstaande werkzaamheden mogen verzorgen:

  • Aanvraag omgevingsvergunning, Milieu en Bouw, inclusief de constructieberekeningen
  • Aanvraag Wet natuurbescherming
  • Sloopmelding