Home / Actueel / Kennisartikelen / De omgevingswet komt eraan

Dit zijn de belangrijkste veranderingen voor jou

- Het systeem van het huidige omgevingsrecht gaat op de schop en de 26 wetten op het gebied van onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur worden samengevoegd tot één Omgevingswet. Door de Omgevingswet krijgen gemeenten meer beleidsruimte voor lokaal maatwerk voor de fysieke leefomgeving. De inwerkingtreding van de wet is uitgesteld en staat nu gepland voor eind 2022. Gemeenten zijn al druk bezig met de voorbereidingen. Het is raadzaam dat je als ondernemer de ontwikkelingen in jouw gemeente goed in de gaten houdt.

De belangrijkste veranderingen

Wij hebben de belangrijkste veranderingen op een rij gezet. Deze kunnen van invloed zijn op je toekomstige plannen.

  • Omgevingsvisie
De Omgevingswet schrijft een gemeentelijke omgevingsvisie voor. Veel gemeenten zijn al gestart met het opstellen van deze omgevingsvisie. De wetgever vindt het belangrijk dat burgers en bedrijven invloed kunnen uitoefenen op de omgevingsvisie. Deze visie bepaalt immers het gemeentelijk beleid voor de komende decennia. Je kunt onder andere invloed uitoefenen door aan te geven waarom je tegen de ontwerpomgevingsvisie bent.

  • Omgevingsplan
Elke gemeente moet een omgevingsplan opstellen. Het omgevingsplan gaat het geldende bestemmingsplan vervangen. De omgevingsvisie vormt de basis voor het omgevingsplan. Ook op het omgevingsplan kun je invloed uitoefenen door aan te geven waarom je tegen het ontwerpomgevingsplan bent.

  • Geurbeleid
Onder de Omgevingswet worden de gemeenten verantwoordelijk voor het geurbeleid. Onder het huidige beleid heeft de gemeente hier een keuze in. Het geurbeleid dient opgenomen te worden in de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Doordat de gemeente verantwoordelijk wordt, is het mogelijk dat de grenswaarden voor geur in jouw gemeente gaat veranderen.

  • Procedures
De te volgen procedures bij ruimtelijke initiatieven veranderen. Gemeenten hebben nog niet helder welke procedure wanneer gevolgd moet worden. Er zijn gemeenten die hierdoor niet meer in gesprek gaan over nieuwe initiatieven. Wij zijn van mening dat een gesprek met een gemeente over de gewenste ontwikkeling om de haalbaarheid te toetsen ook mogelijk moet zijn wanneer nog niet duidelijk is welke procedure gevolgd moet worden.

  • Beslistermijn
Onder de omgevingswet geldt voor de meeste vergunningen de reguliere procedure, met een beslistermijn van acht weken. Het bevoegd gezag kan de beslistermijn eenmalig verlengen met zes weken. Voor vergunningen met de reguliere procedure vervalt de verlening van rechtswege als de beslistermijn voorbij is.

  • Geurreductie

Voor vergunningsplichtige veehouderijen met een overbelaste situatie voor geur veranderen de uitbreidingsmogelijkheden. Er komt een standaard regeling voor alle bedrijven. Dit betekent dat de flexibiliteit die de huidige regeling biedt, komt te vervallen. Daarmee zal meer geurreductie op het bedrijf moeten worden gerealiseerd om aan de vereisten te voldoen.

Op tijd je zienswijze indienen

Elke gemeente moet uiterlijk in 2024 haar omgevingsvisie hebben vastgesteld. Voor het opstellen van een omgevingsplan krijgen gemeenten tien jaar de tijd na inwerkingtreding van de Wet. Het is voor jouw bedrijf van belang dat je tijdig kennisneemt van het veranderende gemeentelijke beleid wat betreft de omgevingsvisie, alsook het omgevingsplan. Als het beleid negatieve gevolgen heeft voor jouw onderneming kun je hier actie op ondernemen door op tijd jouw zienswijze in te dienen.

Gerelateerde artikelen

Deze website maakt gebruik van cookies

Alle websites van De Heus Voeders gebruiken cookies en vergelijkbare technieken. We gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat onze websites goed en veilig werken en analytische cookies om u de best mogelijke gebruikerservaring te geven. Marketingcookies worden geplaatst om u gepersonaliseerde sector relevante informatie te tonen in plaats van algemene.

Als u op ‘Akkoord‘ klikt, stemt u in met het plaatsen van alle cookies. Of klik op de knop ‘Verander uw cookie-instellingen‘ om uw voorkeuren te wijzigen.
Lees het cookiebeleid van De Heus Voeders voor meer informatie over cookies.