Home / Diensten / Agra-Matic Mineraal

Agra-Matic Mineraal

De afgelopen jaren zijn, onder andere door het verdwijnen van de Europese melkquotering, de kaders waarbinnen melk geproduceerd mag worden sterk veranderd. Het speelveld waarbinnen een melkveebedrijf verder kan optimaliseren en ontwikkelen, wordt gevormd door bepalingen van de zuivel en nieuwe mestwetgeving. De complexiteit van de regelgeving rondom het mestbeleid en de uitbreiding met de KringloopWijzer voor alle melkveehouders vraagt om een zorgvuldige opgave. Het ongewild foutief opgeven van gegevens kan grote financiële gevolgen hebben voor u als ondernemer. Om de administratieve en uitvoerende werkzaamheden omtrent mestbeleid en de Gecombineerde Opgave goed voor u te verzorgen, is er binnen Agra-Matic een nieuwe afdeling opgezet: Agra-Matic Mineraal. De adviseurs kunnen u helpen met: