Omgevingsvergunningen

Voor allerlei activiteiten die je wilt ondernemen op jouw bedrijf, kan een omgevingsvergunning nodig zijn. Zo is er een vergunning nodig voor verschillende milieuaspecten, voor het (ver-) bouwen van een bedrijfsgebouw, voor het kappen van een boom of het aanleggen van een inrit. Onze adviseurs en milieuspecialisten weten met welke (milieu-) eisen rekening gehouden moet worden en reageren snel en adequaat op nieuwe ontwikkelingen. Dankzij onze jarenlange ervaring en landelijk opgebouwd netwerk zijn we tijdig op de hoogte van (voorgenomen) wijzigingen in wet- en regelgeving. Deze kennis delen wij graag met jou zodat jij rekening kunt houden met beperkingen en kansen optimaal kunt benutten.

Wij halen de optimale mogelijkheden uit wet- en regelving voor de ontwikkeling van jouw bedrijf

Heb je een vraag aan één van onze adviseurs?
Heb je een vraag aan één van onze adviseurs?

Onderdelen omgevingsvergunning

Een Omgevingsvergunning (onderdeel milieu) bestaat uit diverse onderdelen, meestal zijn nadere onderzoeken en rapportages noodzakelijk. Hierbij kan je denken aan een onderzoek op het gebied van geur-, fijn stof-, geluid- en ammoniakverspreiding in de omgeving. Ook kan een Milieu Effect Rapportage (MER) noodzakelijk zijn. Deze onderdelen vormen samen de basis voor de aanvraag Omgevingsvergunning. Agra-Matic kan de aanvraag Omgevingsvergunning voor je opstellen en het proces van vergunningverlening begeleiden.

Milieuaspecten

Sinds 1 januari 2013 heeft een aantal bedrijven geen vergunning voor milieuaspecten meer nodig. Wel moet een melding worden opgesteld waarmee wordt aangegeven dat aan de algemene regels wordt voldaan. Meer weten, vraag het een van onze adviseurs

Omgevingsvergunning bouwen

Een Omgevingsvergunning vereist een aanvraag met een goed ontwerp van het gebouw, een zorgvuldige uitwerking van het plan en tevens allerlei technische informatie op het gebied van constructie en brandveiligheid. Ook moet steeds vaker een erfinrichtingsplan en een waterplan opgesteld worden.

Het is noodzakelijk om voorafgaand aan de aanvraag goed te onderzoeken of een vergunning kan worden verleend, mede omdat de mogelijkheden binnen het bouwvlak van invloed zijn op het uiteindelijke plan. De adviseurs van Agra-Matic hebben de kennis en ervaring om je bij dit proces optimaal in te ondersteunen.


Overige vergunningen

Ook voor andere activiteiten kan een vergunning of een melding noodzakelijk zijn. Denk daarbij aan het kappen van bomen, het aanleggen van een inrit of het slopen van gebouwen. Het is belangrijk om vooraf goed na te gaan of een vergunning of melding nodig is, daarbij kunnen wij je uiteraard ondersteunen. Nadere onderzoeken zijn echter soms noodzakelijk.Contact adviseurs Agra-Matic

Benieuwd naar hoe we jou kunnen helpen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op! Bel ons op 0318 - 675 401 of vul het contactformulier in.

Bart Dijkgraaf

Adviseur veehouderij en brandveiligheid