Bedrijfs- verplaatsing

In sommige situaties (woningbouw en stikstofdossier) is het noodzakelijk om het bedrijf te verplaatsen naar een duurzamere locatie. In dit geval dient een nieuwe locatie gevonden te worden die geschikt is voor de gewenste bedrijfsvoering. Bij bedrijfsverplaatsing dient een uitgebreide planologische procedure doorlopen te worden. Door gemeentelijke- en provinciale regels, maar ook door wetgeving zijn deze trajecten erg complex. Wij kunnen je ondersteunen bij het traject om de bedrijfsverplaatsing te realiseren.

Bedrijfsverplaatsing naar jouw wensen binnen de ruimtelijke kaders

Mark de Jong
Adviseur Ruimtelijke Ordening
Mark de Jong
Adviseur Ruimtelijke Ordening


Contact adviseurs Agra-Matic

Benieuwd naar hoe we jou kunnen helpen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op! Bel ons op 0318 - 675 401 of vul het contactformulier in.

Mark de Jong

Adviseur Ruimtelijke Ordening