Aanbesteding

Nadat de plannen zijn ontworpen en vergund kan het aanbestedingstraject beginnen. Tijdens dit traject worden allerlei bouwkundige details verder uitgewerkt, wordt de bouwbeschrijving opgesteld, is er een offertetraject om de juiste aannemer te vinden voor jouw plan en komt er een definitief bouwplan en een aannemingsovereenkomst.

Duidelijke afspraken met uw aannemer

Dick Heideman
Adviseur veehouderij
Dick Heideman
Adviseur veehouderij

Bouwbeschrijving

Allereerst worden de bouwvergunningstekeningen uitgewerkt tot uitvoeringstekeningen. Meerdere details en constructieve gegevens worden verder uitgewerkt en keuzes omtrent inrichtingen, worden bouwkundig uitgewerkt. Verder worden de kwaliteitseisen gesteld aan materialen, de (garantie)-voorwaarden en de gewenste periode waarin wordt gebouwd, wordt vastgelegd in de bouwkundige beschrijving. Daarna wordt deze beschrijving, samen met de uitvoeringstekeningen, de constructieve uitwerking en een uitnodigingsbrief met einddatum, digitaal verzonden naar de opdrachtgever en de geselecteerde aannemers.

Bouwplan

Voordat een aannemer de opdracht krijgt, dient het bouwplan volledig op tekening uitgewerkt te worden. Hierbij worden bovendien de details en de constructie verder uitgewerkt. Behalve bestektekeningen is een bouwbeschrijving (bestek) noodzakelijk. In een bestek worden alle werkzaamheden beschreven, evenals de voorwaarden die van toepassing zijn tijdens de bouw. Tevens worden in een bestek de kwaliteitseisen en opleveringsdatum vastgelegd. 

Aannemingsovereenkomst

Wij helpen je bij het vergelijken van de uitgebrachte offertes. We beoordelen of deze correct, compleet en marktconform zijn. Er wordt gekeken waar eventueel bezuinigd kan worden door toepassing van andere materialen of te kiezen voor een andere werkwijze. Na overeenstemming over kwaliteit, condities, planning en prijs wordt uiteindelijk de opdracht verstrekt aan de aannemer. Alle afspraken met de aannemer worden voorafgaand aan de bouw vastgelegd in een aannemingsovereenkomst. Uiteraard worden alle afspraken met de deelnemers in een eerste bouwvergadering vóór aanvang besproken. Daarna kan opdrachtgever kiezen om ook de bouwbegeleiding door ons te laten doen.
Contact adviseurs Agra-Matic

Benieuwd naar hoe we jou kunnen helpen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op! Bel ons op 0318 - 675 401 of vul het contactformulier in.

Dick Heideman

Adviseur veehouderij