Bouwkundig tekenwerk

Wanneer je plannen hebt om nieuwe stallen te bouwen of bestaande stallen te verbouwen en je hoofd vol ideeën zit, dan is tekenwerk een handige tool om die plannen om te zetten naar een realistisch ontwerp. Tekenwerk geeft een duidelijk beeld van het ontwerp en legt eventuele knelpunten bloot.

Van schetsplan in je hoofd naar volledig 3D ontwerp op papier

Gijs de Wit
Adviseur bouw en veehouderij
Gijs de Wit
Adviseur bouw en veehouderij

Bouwkundig tekenwerk is de basis

Tekenwerk kan op verschillende niveaus worden uitgewerkt: van schetsmatig tot zeer gedetailleerd en van milieutekening tot bestektekening. Een belangrijk onderdeel van het tekenwerk dat wij uitvoeren is het bouwkundige tekenwerk voor het aanvragen van een omgevingsvergunning bouw. Met een bouwkundige tekening wordt onder andere invulling gegeven aan de afmetingen, het type constructie, de materiaal- en kleurkeuzes en een verdere uitwerking van de detaillering van een bouwwerk. Om zowel jou als ondernemer, als de welstandscommissie van de gemeente een goede visualisatie van het bouwwerk te geven, worden onze bouwtekeningen in 3D opgezet. Hiermee wordt een duidelijk beeld van de uitwerking van het bouwwerk geschetst. Daarnaast toetsen wij het tekenwerk aan de huidige wet- en regelgeving omtrent bouwaspecten, zoals het bouwbesluit.

Uitvoeringstekening

Onze bouwtekeningen worden allereerst gebruikt voor het aanvragen van een omgevingsvergunning bouw, maar kunnen tevens dienen als basis voor het uitwerken van een uitvoeringstekening. Een uitvoeringstekening is een handige tool om bij een aanbesteding aannemers inzicht te geven hoe het gebouw exact moet worden uitgevoerd. Dit zorgt ervoor dat over de exacte uitvoering geen discussie kan ontstaan en appels met appels kunnen worden vergeleken.
Contact adviseurs Agra-Matic

Benieuwd naar hoe we jou kunnen helpen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op! Bel ons op 0318 - 675 401 of vul het contactformulier in.

Gijs de Wit

Adviseur bouw en veehouderij