Ruimtelijke ordening

De mogelijkheden op een locatie worden bepaald door milieuwetgeving én door wetgeving in het kader van ruimtelijke ordening.

Ruimtelijke Ordening

Ruimte is schaars, niet alleen binnen een bouwvlak, maar eigenlijk in heel Nederland. Niet voor niets dat de overheid het gebruik van de ruimte stuurt door middel van ruimtelijke ordening. De mogelijkheden op bedrijfsniveau zijn geregeld in het bestemmingsplan. Hierin staat beschreven welke activiteiten op een perceel zijn toegestaan en waarvoor wel en geen vergunning nodig is. Ook zijn er soms mogelijkheden om van het bestemmingsplan af te wijken.


Ruimtelijke onderbouwing

Om te mogen afwijken van het bestemmingsplan is een goede ruimtelijke onderbouwing nodig. Hiervoor moeten diverse onderzoeken worden uitgevoerd zoals een archelogisch onderzoek, landschappelijke inpassingsplannen, ecologisch onderzoek en geur-, fijnstof en stikstofberekeningen. Al deze onderzoeken kunnen wij voor je verzorgen en/of begeleiden met behulp van onze specialisten en adviseurs.


Ruimtelijk plan

Door onze kennis van de agrarische sector, milieu en ruimtelijke ordening zijn wij dé partij om voor je een ruimtelijk plan, van zienswijze tot compleet bestemmingsplan, te verzorgen.

 

Bestemmingsplan

Wij verdiepen ons daarom dagelijks in vragen die elke agrarische ondernemer stelt met betrekking tot bestemmingsplannen: Welke regels gelden er voor mijn locatie? Welke ruimte heb ik nog binnen mijn bouwvlak? Wij zoeken de antwoorden op deze vragen, maar kijken daarbij ook verder: wij zoeken naar mogelijkheden.

Meer over Vergunningstrajecten