Bouwbegeleiding

Tijdens de uitvoering wil je uiteraard weten of alles correct volgens bestek en tekeningen wordt gebouwd. En natuurlijk wil je zeker weten dat details kwalitatief hoogwaardig worden uitgevoerd, ook op het gebied van bijvoorbeeld brandveiligheid.

Wij stoppen pas als ons doel - een tevreden opdrachtgever en een tevreden aannemer – is bereikt

Dick Heideman
Adviseur veehouderij
Dick Heideman
Adviseur veehouderij

Waarom kiezen voor bouwbegeleiding

Een stal bouwen is een ingewikkeld proces waarbij veel zaken samenkomen en op tijd op elkaar afgestemd moeten zijn. Als het je zelf ontbreekt aan de kennis of tijd, kan je ervoor kiezen om dit uit te besteden. Onze bouwadviseur zorgt er dan onder andere voor dat de planning en de bouwkosten scherp in de gaten worden gehouden. 

Bouwvergaderingen

Op gezette tijden organiseren wij bouwvergaderingen waarbij de aannemer en installateurs aanwezig zijn. Tijdens deze vergaderingen wordt de voortgang besproken en worden werkzaamheden op elkaar afgestemd. Ook het bespreken en afstemmen van eventueel meer- of minderwerk kan op de bouwvergadering aan bod komen. De bouwadviseur zorgt voor een strakke bouwregie en heldere verslaglegging. De controlemomenten worden in overleg met opdrachtgever bepaald.

Tevreden opdrachtgever

Voordat de stal defintief in gebruik wordt genomen, volgt een opleveringscontrole. Hierbij wordt het gebouw gecontroleerd en wordt een opleveringsrapportage opgesteld. Met de aannemer wordt dan een bindende afspraak gemaakt over de nog uit te voeren werkzaamheden en betalingen, waarna de vooraf afgesproken onderhoudstermijn kan aanvangen. Hierna wordt het bouwbegeleidingsproject afgesloten en gaan wij ervan uit dat ons doel – een tevreden opdrachtgever en een tevreden aannemer – is bereikt.Contact adviseurs Agra-Matic

Benieuwd naar hoe we jou kunnen helpen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op! Bel ons op 0318 - 675 401 of vul het contactformulier in.

Gijs de Wit

Adviseur bouw en veehouderij