Geschiedenis Agra-Matic

Van stalinrichting naar agrarisch adviesbureau

Sinds 1975

Agra-Matic is in 1975 opgericht als onderdeel van mengvoederbedrijf Meulemans te Ravenstein. De werkzaamheden bestonden in eerste instantie voornamelijk uit de verkoop van stalinrichtingen voor de varkenshouderij. Advisering omtrent bedrijfsontwikkelingsactiviteiten, hinderwet- en bouwvergunningen werden daarnaast als service aangeboden.


Complexere vraagstukken

Agra-Matic heeft sinds de oprichting de ontwikkelingen binnen de agrarische sector op de voet gevolgd. Met de groei van de veehouderijsector werden namelijk de vraagstukken met betrekking tot vergunningen steeds complexer. Niet alleen de varkenshouderij, maar ook de pluimveehouderij en de rundveebedrijven informeerden bij Agra-Matic naar advies over vergunningverlening en technische begeleiding bij de uitvoering van de bouw van de stal.

Overstap naar een volledig adviesbureau

Uiteindelijk heeft Agra-Matic in de periode van 1990 tot 1998 de geleidelijke overstap gemaakt naar een volledig adviesbureau voor bouw- en milieuzaken binnen de agrarische sector in combinatie met bouwkundig tekenwerk.

Dochteronderneming De Heus Voeders

Het mengvoederbedrijf Meulemans werd in 1991 overgenomen door Koudijs-Wouda Mengvoeders en in 1998 door De Heus Voeders. Vanaf dat moment is Agra-Matic een zelfstandige dochteronderneming van De Koninklijke De Heus Groep.