Advies mestbeleid

Het speelveld waarbinnen een melkveebedrijf kan optimaliseren en ontwikkelen, wordt gevormd door bepalingen van de zuivel en nieuwe mestwetgeving. De complexiteit van die regelgeving en de uitbreiding met de KringloopWijzer voor alle melkveehouders vraagt om een zorgvuldige opgave. Het ongewild foutief opgeven van gegevens kan grote financiële gevolgen hebben voor een agrarische ondernemer. Om de administratieve en uitvoerende werkzaamheden omtrent mestbeleid en de Gecombineerde Opgave goed voor jou te verzorgen, is er binnen Agra-Matic een aparte afdeling opgezet: Agra-Matic Mineraal. Wij helpen je graag met de Mestboekhouding, de Gecombineerde Opgave en de KringloopWijzer.

Voorkom (financiële) gevolgen door zorgvuldige opgave stukken omtrent mestbeleid

Heb je een vraag aan één van onze adviseurs?
Heb je een vraag aan één van onze adviseurs?

Wat de KringloopWijzer is

De KringloopWijzer geeft jou als ondernemer inzicht in de mineralenkringloop op jouw bedrijf. In 2013 is de KringloopWijzer door Wageningen UR ontwikkeld. De ZuivelNL heeft per 1 januari 2016 alle melkveebedrijven verplicht gesteld de KringloopWijzer in te dienen op de centrale database KringloopWijzer.


Wat jij kunt met de KringloopWijzer

Het belang voor jou als ondernemer is met name inzicht krijgen in de kringloop aan mineralen, vooral als het gaat om de daadwerkelijk fysieke ruimte aan mineralen op jouw bedrijf, alswel de financiële ruimte die het kan opleveren. Wanneer er geen inzicht is in de mogelijke “verliesposten”, is het moeilijk om een efficiëntieslag te slaan op het bedrijf. Daarnaast kun je door middel van de KringloopWijzer verantwoording afleggen over jouw milieuprestaties, wat diverse voordelen kan geven. Hierbij kan je denken aan minder kosten voor mestafzet, verlaging van de (externe en interne) milieubelasting en een verruiming van de groeimogelijkheden.

De KringloopWijzer wordt steeds meer bedrijfsspecifiek ingezet. Voorbeeld hiervan is deelname aan de BEP-pilot. Het bepalen van juiste management is van belang om zo meer te kunnen bereiken met de middelen die je gebruikt en inzet → gebruik hier de KringloopWijzer voor.


Contact adviseurs Agra-Matic Mineraal

Benieuwd naar hoe we jou kunnen helpen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op! Bel ons op 0318 - 675 401 of vul het contactformulier in.

Nico Woudenberg

Teamleider Agra-Matic Mineraal