Missie en visie

Advies op basis van kennis en jarenlange ervaring

Onze missie

Onze missie is Agra-Matic laten voortbestaan als landelijk opererend, zelfstandig en onafhankelijk adviesbureau die de agrarische ondernemers helpt met doordachte, realistische en praktische adviezen. Onze adviezen zijn daarbij gestoeld op jarenlange ervaring en actuele kennis van wet - en regelgeving en bouwkunde. Hierbij vinden wij het van belang dat de werkzaamheden in overeenstemming zijn met de normen en waarden van onze moederorganisatie: De Koninklijke De Heus Groep.

Onze visie

Binnen de voortdurend veranderende maatschappelijke, politieke en wettelijke omgeving helpt Agra-Matic agrarische bedrijven vooruit in hun toekomstbestendige bedrijfsontwikkeling en transitie naar een duurzame veehouderij door veehouders in het complete ontwikkelingsproces op alle relevante punten te ontzorgen en verder te brengen.