Bedrijfsuitbreiding

Heb je uitbreidingsplannen voor je bedrijf, zoals het oprichten van een stal of het realiseren van extra mest- of voeropslag of wil je de bestaande activiteiten verbreden met huisverkoop, recreatie of energieopwekking? Voor alle mogelijke bedrijfsontwikkelingen is een ruimtelijke toets noodzakelijk. Hierin wordt o.a. beoordeeld of de gewenste situatie past binnen de regels van het bestemmingsplan. Is dit niet het geval dan moeten vaak uitgebreide planologische procedures worden doorlopen. Door alle wetgeving en digitalisering is dit tijdrovend werk geworden waarin wij gespecialiseerd zijn.

Wij helpen je bij het doorlopen van de ruimtelijke procedures voor jouw situatie

Mark de Jong
Adviseur Ruimtelijke Ordening
Mark de Jong
Adviseur Ruimtelijke Ordening

Verbrede landbouw

Steeds meer ondernemers breiden de bedrijfsactiviteiten uit met een nevenactiviteit zoals huisverkoop, recreatie, zorg, statische opslag en/of energieopwekking. Elke gemeente heeft hier eigen regels voor. Wij kunnen beoordelen of de gewenste ontwikkeling passend is binnen het gemeentelijk beleid. Is het niet passend dan kunnen wij helpen om de gemeente te verzoeken om van het beleid af te wijken om de gewenste ontwikkeling toch te kunnen realiseren.  


Contact adviseurs Agra-Matic

Benieuwd naar hoe we jou kunnen helpen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op! Bel ons op 0318 - 675 401 of vul het contactformulier in.

Mark de Jong

Adviseur Ruimtelijke Ordening