Home / Actueel / Nieuws / Uitspraak 29 mei 2019 over Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Uitspraak 29 mei 2019 over Programma Aanpak Stikstof (PAS)

- Op 29 mei 2019 is er een belangrijke uitspraak gedaan over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De PAS is een uniek en integraal programma om economische ontwikkelingen mogelijk te maken in combinatie met natuurherstel. De PAS is in werking getreden op 1 juli 2015 en is sinds die tijd de basis voor vergunningverlening in het kader van de Wet natuurbescherming.

Centraal in de PAS staat de bescherming en het herstel van de Nederlandse Natura 2000 gebieden. Deze gebieden worden onder andere beschermd op basis van de Europese Habitatrichtlijn. De Raad van State heeft na een traject van enkele jaren op 29 mei 2019 geoordeeld over de vraag of het systeem van de PAS in overeenstemming is met de strenge regels in de Europese Habitatrichtlijn. Het antwoord is nee. Het door Nederland opgetuigde systeem (de PAS) is onverbindend verklaard. De kern van het probleem zit in het feit dat er eerst economische ontwikkelingen (zoals uitbreiding van veehouderijen) mogelijk worden gemaakt, voordat er herstel van de natuur is. Zie voor een nadere toelichting deze video van de Raad van State: https://player.vimeo.com/video/338944317.

Simpel gezegd is de PAS onderuit gegaan en dit heeft vergaande gevolgen voor agrariërs. Sinds 23 mei 2019 is de vergunningverlening al opgeschort en het is onbekend wanneer de vergunningverlening weer kan worden opgestart. Enkele belangrijke bevindingen op basis van de uitspraak en de brief van Minister Schouten van 31 mei 2019:

  1. Bestaande onherroepelijke vergunningen Wet natuurbescherming blijven van kracht;
  2. Bedrijven die geen vergunning konden aanvragen maar onder de PAS een melding hebben gedaan, hebben alsnog een vergunning nodig;
  3. Bedrijven die onder de zogenoemde drempelwaarde van 0,05 mol vielen en geen melding/vergunning hoefden te hebben onder de PAS, hebben nu alsnog een vergunning nodig;
  4. Bemesten en beweiden was uitgezonderd van vergunningplicht, dat is in strijd met de Habitatrichtlijn. Dit zou kunnen betekenen dat bedrijven nu ook een vergunning nodig hebben voor bemesten en/of beweiden op basis van de Wet natuurbescherming.
  5. Het zou kunnen dat het systeem van extern salderen tussen bedrijven weer wordt heringevoerd, zoals ook voor 1 juli 2015 van toepassing was. Dit kan voor enkele ondernemers een oplossing bieden die ook onder het PAS geen ontwikkelruimte meer hadden.
  6. Op korte termijn zal de landelijke overheid samen met provincies een oplossing moeten zoeken voor de PAS en beweiden en bemesten.

Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet. Bij specifieke vragen over uw situatie kunt u het beste contact opnemen met uw eigen adviseur van Agra-Matic of met onze adviseurs Dirk van Nuland of Jan Bouwman.

Deze website maakt gebruik van cookies

Alle websites van De Heus Voeders gebruiken cookies en vergelijkbare technieken. We gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat onze websites goed en veilig werken en analytische cookies om u de best mogelijke gebruikerservaring te geven. Marketingcookies worden geplaatst om u gepersonaliseerde sector relevante informatie te tonen in plaats van algemene.

Als u op ‘Akkoord‘ klikt, stemt u in met het plaatsen van alle cookies. Of klik op de knop ‘Verander uw cookie-instellingen‘ om uw voorkeuren te wijzigen.
Lees het cookiebeleid van De Heus Voeders voor meer informatie over cookies.