Altijd op zoek naar kostprijsverlaging

15 augustus 2022
-
3 minuten

Niek Hermens breidt zijn varkensbedrijf in Brabant uit. In juni liggen er vleesvarkens in zijn nieuwe stal. De vergunningprocedure heeft meer dan 15 jaar geduurd. "Zand erover, vanaf nu kijk ik vooruit."

Niek Hermens geeft direct toe, de procedure om zijn nieuwe vleesvarkensstal te bouwen heeft erg lang geduurd. Bij elkaar zo’n 15 jaar (zie kader). Zijn ouders Jo en Trudie Hermens hebben de kar getrokken, samen met Kees Janssen van Agra-Matic en advocaat Joost de Rooy. Het was een kwestie van volhouden, weten hoe de regels
in elkaar zitten en lobbyen. “De vergunning is rond, de grond definitief van ons. Ik laat het achter me. Nu zijn we aan het bouwen, zand erover. In juni komen de vleesvarkens erin. Daar kijk ik naar uit.”

Een blijver in de sector

Voor Niek (32) was het nooit een vraag of hij het bedrijf van zijn ouders zou overnemen. Al op zijn 16e jaar tekende hij met zijn ouders Jo (69) en Trudie (67) een VOF-overeenkomst. Recent is de VOF opgeheven, hij gaat als zelfstandig ondernemer verder. “Ik ben in hart en nieren varkenshouder, zou niks anders willen. Mensen blijven vlees
eten, daarom ben ik optimistisch over de toekomst van de varkenshouderij in dit land. En ja, de prijzen wisselen. Is soms lastig, maar dat hoort erbij. Word ik niet zenuwachtig van. Met de komende uitbreiding hoor ik bij de blijvers in de sector.”

Varkens op drie locaties

De varkens van Niek liggen op drie locaties in Brabant: Odiliapeel (200 zeugen, 600 vleesvarkens), Mill (800 zeugen, 3.000 vleesvarkens) en in Zeeland. Op de laatste locatie wordt nu een stal gebouwd voor 3.840 vleesvarkens. In juni telt het bedrijf totaal 1.000 zeugen en 8.000 vleesvarkens. Het bedrijf is dan net niet gesloten. “Het aantal biggen per zeug neemt elk jaar toe. Nu zitten we op 32 biggen. De vergunning voor de nieuwe stal in Zeeland staat geen verdere uitbreiding toe. Het is zoals het is, we blijven dus biggen verkopen.”

Bouw in eigen beheer

Op de bouwplaats wordt hard gewerkt door een groep Roemeense uitzendkrachten.
Voor het metselwerk, later dit voorjaar, heeft hij afspraken gemaakt met drie zelfstandigen. De stal is getekend door Agra-Matic volgens de ideeën van Niek en zijn ouders. De bouw gebeurt in eigen beheer. Dat is goedkoper, zegt hij. “Ik heb zo meer controle over de afwerking, want ik zit er bovenop. Op afroep kan ik een beroep doen op Agra-Matic, bijvoorbeeld als het gaat om isolatie. Het scheelt namelijk veel geld of je kiest voor isolatieplaten van vijf of van zes centimeter. Ik ben op dat gebied niet deskundig, advies is daarom welkom.” De nieuwe stal telt straks 20 afdelingen, 16 hokken per afdeling. In elk hok komen 12 vleesvarkens (1 m2 per varken). De centrale gang, met aan de linker- en rechterkant 10 afdelingen, houdt de looplijnen kort, zowel voor de medewerkers als voor de varkens. Dat scheelt tijd en dus kosten.

Warmtepomp en zonnepanelen

Trots vertelt Niek over de computergestuurde voerinstallatie die het straks mogelijk
maakt om snel over te schakelen op een andere voersoort. Een warmtepomp met
platenwisselaar haalt warmte uit het waswater van de luchtwasser. Daardoor is de
stal volledig gasvrij. Op de stal komen zonnepanelen te liggen. “Helaas is het net hier vol, daardoor kunnen we aanzienlijk minder panelen leggen dan we wilden. Alleen voor
eigen gebruik, heel jammer.” Niek noemt zichzelf een ‘kostprijsboer’. Hij streeft naar een hoge biggen- en vleesproductie tegen een zo laag mogelijke kostprijs. Daarom breidt hij zijn varkensstapel ook uit. Dat leidt namelijk tot minder arbeid per varken. Hij krijgt dan ook een hogere toeslag. Ook automatisch voeren scheelt tijd en dus geld. Met de balansvloeren in de zeugenstal in Mill is het percentage dode biggen gedaald.

 

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met je adviseur!

Of bel Kees op 06 - 26 148 099

Kees Janssen

Manager