Bedrijfsbeëindiging: hoe nu verder?

24 juli 2017
-
3 minuten

Ondernemers die zich hebben aangemeld voor de Subsidieregeling ‘Bedrijfsbeëindiging Melkveehouderij ’ krijgen de kans om met subsidie hun bedrijf versneld te beëindigen.

Twee belangrijke vragen komen dan onherroepelijk op tafel:

  • Kunnen we hier blijven wonen na het beëindigen van het bedrijf?
  • Wat kunnen we doen met de lege stallen?

Kunnen wij hier blijven wonen?

Natuurlijk mag je in jouw eigen woning blijven wonen, het is toch onze woning denk je misschien. Geen onlogische gedachte en in de kern juist. Maar let wel, in de meeste bestemmingsplannen is geregeld dat je als burger niet in een bedrijfswoning mag wonen. Als je het bedrijf staakt, word je voor de wetgever een burger of ‘boer in ruste’. Of je kunt blijven wonen in de bedrijfswoning bij een agrarisch bedrijf is afhankelijk van het bestemmingsplan, maar ook de Raad van State spreekt hierover een woordje mee. Recent nog in een uitspraak van 29 maart jongstleden. Uit deze uitspraak blijkt wederom dat een rustende boer mag blijven wonen in zijn voormalige bedrijfswoning. Dit geldt echter niet als de omliggende gronden zijn verkocht of zijn verpacht. Dan is er feitelijk geen sprake meer van een bedrijfswoning volgens de Raad van State en is het gebruik van de woning in strijd met het bestemmingsplan. Is er meteen brand? Nee dat niet, maar misschien is het wel eens goed om hier naar te laten kijken. Dat geeft rust, maar bovendien is het ook een kans om meteen de volgende vraag op te pakken.

Wat doen wij met de lege stallen?

Veel ondernemers zien het vooruitzicht van lege stallen niet zitten. De boel verloedert snel zonder vee in de stal en daarnaast heb je misschien tijd en energie over, die je ten gelde kunt maken met de oude stallen. Vaak is hiervoor een wijziging van de bestemming voor nodig. Bijvoorbeeld naar een ‘vrij gekomen agrarische bebouwing’ (VAB). Hiermee los je de eerste vraag op en krijg je de ruimte om de tweede vraag in te vullen aan de hand van jouw wensen en mogelijkheden. Wij hebben met jou een gezamenlijk belang en dat is een vitaal platteland. Wij kunnen je helpen door te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het bedrijf en de lege stallen, zowel binnen als buiten de veehouderij. Denk bijvoorbeeld aan de omschakeling naar biologische veehouderij. Wij noemen dit onderzoek een ‘omgevingsscan’. Vaak is er op basis van het bestemmingsplan veel meer mogelijk op jouw bedrijf dan je denkt.
Laat je goed informeren en adviseren over bovenstaande keuzes en bel met onze Adviseurs Ruimtelijke Ordening, zij komen graag bij je langs voor een gesprek.