Bedrijfsoptimalisatie tijdelijk gunstiger dan groei

27 juni 2017
-
3 minuten

Bij bedrijfsontwikkeling in de melkveehouderij wordt vaak alleen gedacht aan nieuwbouw of verbouw met het verruimen van het aantal dieren. Terwijl het voor een veehouder nu gunstiger kan zijn om het bedrijf te optimaliseren door bestaande processen, dierenwelzijn, arbeidsefficiëntie en gebouwen te verbeteren.

Reëel inschatten

Goede bedrijfsontwikkeling begint bij het maken van een realistische inschatting over de bruikbaarheid. Zo is het belangrijk om bij bestaande gebouwen een reëel eindplan te maken. Stel uzelf de vraag of het bestaande gebouw over 10 à 15 jaar nog steeds geschikt is voor waar het op dit moment voor gebruikt wordt en maak een goede afweging of de investering de levensduur van het gebouw zinvol verlengt.


Het juiste moment

Gedwongen aanpassingen bieden vaak mogelijkheden om relatief goedkoop meerder zaken aan te pakken. Door de asbestwetgeving zullen de komende negen jaar bijvoorbeeld veel veehouders hun asbestdaken moeten saneren. Dit zijn uitgelezen momenten om te kijken welke mogelijkheden er zijn om het werken in de stal aangenamer te  maken en het diercomfort te verbeteren. Zo kan er bijvoorbeeld een lichtstraat aan de schaduwzijde van het dak geplaatst worden om meer daglicht te verkrijgen. En door een grotere dakoversteek te  maken ontstaat de mogelijkheid beter te ventileren door een deel van de zijgevel te verwijderen zonder dat de stal bij regenachtig weer nat wordt. Daarnaast kan de stal geïsoleerd worden door sandwich panelen te plaatsen, of isolatie onder de vervangende golfplaten aan te brengen.


Oude melkstal

Oudere melkstallen hebben vaak meerdere  manco’s die het werkplezier en het rendement niet echt ten goede komen. Zo is er vaak onvoldoende ventilatie en daglicht,  zitten er haakse bochten bij de in- en uitloop en is er veelal een krappe terugloop. Ook zijn er vaak geen separatiemogelijkheden en is er geen ruim strohok aanwezig. Het loont in zulke gevallen echt de moeite om deze dingen aan te pakken om op die manier het rendement te verbeteren. En wanneer u dan concrete plannen heeft om de melkstal te renoveren of nieuw te bouwen, zorg dan dat deze op een logische wijze bij uw bestaande, dan wel toekomstige, gebouwen past qua looplijnen en selectiemogelijkheden. Kijk of de capaciteit van de melkstal (en de wachtruimte) past bij uw eindplaatje op langere termijn.


Jongveehuisvesting

De maatvoering van bestaande gebouwen is meestal niet ideaal voor melkkoeien. In plaats van alles aanpassen kunt u ook overwegen om (uw) jongvee in deze stallen te huisvesten. Vaak zijn de gebouwen met kleine aanpassingen uitermate geschikt te maken voor de huisvesting van dieren vanaf een half jaar. Niet elk investering (optimalisatie) is op ieder bedrijf in te passen. Daarom moet elke situatie individueel geanalyseerd  worden. De adviseurs van Agra-Matic zijn u hierbij graag van dienst.