Bedrijfsuitbreiding bij familie Bakker

26 april 2021
-
3 minuten

De familie Bakker uit Vriezenveen houdt al heel wat jaar vleeskuikens. Daarnaast houden ze voor de hobby enkele paarden. Door de jaren heen zijn er heel wat veranderingen doorgevoerd op het bedrijf. Dit jaar hebben ze de bestaande stal verlengd, waardoor ze nu meer dieren kunnen houden.

Wachten op opvolging

De plannen voor meer vleeskuikens waren er al in 2013. De familie heeft toen een aanvraag ingediend voor de Wet natuurbescherming. Die vergunning is in 2015 ook verleend, maar omdat de opvolging nog onzeker was, zijn de plannen op de lange baan geschoven. Totdat in de 2018 de bedrijfsopvolging zich meldde; zoon Dirk. De plannen om de bestaande stal te verlengen werden uit de kast gehaald en er werd een vergunning aangevraagd en verleend voor de verlenging van de stal B1 (figuur 1).

Begin dit jaar zijn de bouwwerkzaamheden gestart en in juni zijn de eerste kuikens in de stal gekomen. En met succes, want de eerste ronde is voorbij en alles draaide zoals gepland.

Vergunning aanvraag met het oog op de toekomst

Tussen het aanvragen en verkrijgen van een vergunning zit vaak veel tijd. Het is dus verstandig om goed uit te zoeken wat je precies moet aanvragen en wat je in de toekomst denkt nodig te hebben. Hierbij moet je denken aan de mogelijkheden die het bouwvlak biedt, het aantal dieren, het huisvestingssysteem, de reductie van ammoniak en fijnstof enz.

Warmtewisselaar levert ook besparing op

Om de emissie van fijnstof en ammoniak te verlagen, is in dit geval gekozen voor een warmtewisselaar. De investering is fors, maar omdat ze in de bestaande stal al positieve ervaringen hadden opgedaan met een warmtewisselaar en er stookkosten mee kunnen worden bespaard, is er toch daarvoor gekozen. Met warme lucht uit de stal wordt namelijk de inkomende lucht opgewarmd en dat levert een besparing op.

Emissieruimte over voor extra paarden

De warmtewisselaar zorgt ervoor dat ruimschoots voldaan kan worden aan de geldende provinciale en landelijke beleidsregels omtrent emissiereductie. De reductie was echter zo groot dat ze nog ruimte over hadden binnen de verleende vergunning. Een bestemming voor die overgebleven emissie was echter snel gevonden. Deze hebben ze namelijk gebruikt om het aantal paarden te vergroten. En dat was voor de familie een hele mooie bijkomstigheid.

Aantal dieren optimaliseren

Om het totaalaantal dieren te kunnen vergroten, was ook een vergunning nodig voor de wet milieubeheer. Zowel in de bestaande stal, als in de verlengde stal is het aantal dieren geoptimaliseerd. Daarbij zijn ze uitgegaan van het aantal dieren dat er kan worden gehouden op reguliere wijze. Daarmee hadden ze namelijk ook de mogelijkheid om minder dieren op te zetten wanneer toch voor een ander concept gekozen zou worden, zoals de traaggroeiende dieren die nu in de stal gehouden worden.

Klaar voor de toekomst

Een verbouwing is een gecompliceerd proces. Familie Bakker is dan ook blij dat ze Agra-Matic er vanaf het begin af aan hebben bijgehaald. Zij hebben voor de vergunningen gezorgd en het optimaliseren van de dieraantallen binnen de inrichting. Nu de verbouwing achter de rug is en de eerste resultaten positief zijn, is het een kwestie van details optimaliseren. De familie Bakker is in ieder geval klaar voor de toekomst. En die zien ze dan ook met vertrouwen tegemoet.