Beslismoment voor varkenshouders nadert: Stoppersregeling: daadwerkelijk stoppen of niet?

12 april 2019
-
2 minuten

De stoppersregeling loopt dit jaar af. Varkens- en pluimveehouders die gekozen hebben voor deze regeling moeten hun bedrijf beëindigen per 31 december van dit jaar. Op die datum eindigt de periode van het gedoogbeleid voor het Besluit emissiearme huisvesting (Beh). Tot dat moment hebben deze bedrijven echter wel de rechten waarmee een doorstart mogelijk is. Ook kunnen andere bedrijven eventueel profiteren van de rechten of de vierkante meters die vrijkomen.

Eenvoudig efficiëntie verbeteren

Naar schatting zitten er zo’n 1.500 varkensbedrijven in de stoppersregeling, het merendeel in Noord-Brabant. Het gaat daarbij vooral om kleinere vleesvarkensbedrijven. Om door te mogen produceren is meestal het aantal dieren teruggebracht. In totaal zitten er in Nederland flink wat vleesvarkens op kleinere vleesvarkensbedrijven. De bedrijven met minder dan 2.000 vleesvarkens zijn goed voor 1,7 miljoen vleesvarkensplaatsen. Op veel van deze bedrijven is en blijft het interessant om varkens te houden. Door te werken met een all-in, all-out systematiek is vaak nog veel te winnen op het gebied van diergezondheid, arbeidsefficiëntie en resultaat.

Snel aanpassen

Voor bedrijven die in de stoppersregeling zitten en toch door willen gaan, is het zaak om snel te handelen. Als men varkens wil blijven houden, moeten de stallen op 1 januari 2020 zijn aangepast en voldoen aan het Besluit emissiearme huisvesting. Ook moet de vergunning dit jaar rond zijn. Vanwege lange doorlooptijden is het zaak om de aanvraag snel in gang te zetten. Als er wordt geconstateerd dat er op of na 1 januari 2020 nog varkens aanwezig zijn in een huisvestingssysteem dat niet voldoet aan het Beh, kan er een boete worden uitgedeeld.

Aanvullende eisen

Aanvullend op het Besluit emissiearme huisvesting kunnen er voor bepaalde provincies nog extra eisen gelden. Zo stelt de Brabantse Verordening Natuurbescherming dat er een ammoniakreductie van 85% gehaald moet worden ten opzichte van traditionele huisvesting. In de praktijk betekent dit vaak het aansluiten van een luchtwasser. Inmiddels heeft
Agra-Matic een aantal praktijkvoorbeelden van oudere stallen die op een praktische wijze emissiearm zijn gemaakt. Een doorstart vanuit de stoppersregeling kan zodoende zeker de moeite lonen.

Wat zijn de alternatieven?

Bedrijven die daadwerkelijk besluiten om te stoppen, mogen vanaf 1 januari 2020 geen varkens meer houden. Naar verwachting zullen gemeentes en omgevingsdiensten hier streng op toezien. Voor deze bedrijven is het belangrijk om tijdig te onderzoekenwat de mogelijke alternatieven zijn. Zo kan er, afhankelijk van de locatie, een mogelijkheid zijn tot verkoop of verhuur. Een andere optie - in Noord-Brabant - is het aanbieden van de vierkante meters voor de stalderingsregeling. De stal zelf kan dan blijven staan in het geval van herbestemming. Bij het slopen van stallen kan eventueel aanspraak gemaakt worden op de Ruimte-voor-Ruimte regeling. Momenteel is er zeker vraag naar Ruimte-voor-Ruimte meters. Belangrijk om te weten is dat de deelnemers aan de stoppersregeling geen aanspraak kunnen maken op de Saneringsregeling Varkenshouderij vanuit het rijk waarvoor € 120 miljoen is gereserveerd. Deze regeling gaat waarschijnlijk rond de zomer in. Omdat er in de loop van het jaar meer meters worden aangeboden voor bijvoorbeeld Ruimte-voor-Ruimte, kan de markt verzadigd raken. Ook daarom is het belangrijk om niet af te wachten.