Boer zijn is mijn ambitie

03 mei 2017
-
2 minuten

De interesse voor vee zat er bij Martijn Scherff al jong in. “Ik wist op de basisschool al dat ik boer wilde worden”, vertelt Scherff, die na zijn HAS-opleiding begon als vertegenwoordiger bij een mengvoerfabrikant. Vanaf 2010 is hij bedrijfsleider op een bedrijf met 200.000 vleeskuikens van Corné de Rooij, een klant van De Heus. Martijn is niet geboren op een agrarisch bedrijf. Toch wil hij samen met zijn vrouw Nicole een eigen vleeskuikenbedrijf runnen. Voor Nicole is de agrarische wereld overigens ook niet onbekend, zij deed de MAS en werkt bij Pharming. Ze hebben vier kinderen: Lotte (4), Alex (3), Eefje (2) en Kee (0).

Specialisten zijn nodig

De familie Scherff kocht een voormalige eendenhouderij in Woudrichem en wil deze locatie transformeren naar een modern vleeskuikenbedrijf. “Via De Rooij kwam ik in
contact met Jan van Beers, bedrijfsadviseur vleeskuikens bij De Heus, die mij vertelde over de dienstverlening van Agra-Matic”, vertelt Scherff. Agra-Matic is een onafhankelijke dochter van Koninklijke De Heus, die actief is in begeleiding bij bedrijfsontwikkeling. Het bedrijf is ingeschakeld bijde planontwikkeling en bouwbegeleiding van het nieuw te bouwen vleeskuikenbedrijf. “Om onze plannen te realiseren, zijn specialisten nodig, anders kom je niet door de procedures heen. Medewerkers van Agra-Matic hebben up-to-date kennis over RO, bouw- en milieuzaken en zij helpen ons om te kunnen voldoen aan wetgeving. De NB-vergunning is al binnen en ook de MER-beoordeling is ingediend”, zegt Martijn. “De Heus en Agra-Matic zijn degelijke partijen en het mooie is dat zij proactief op zoek zijn naar het voordeel voor hun klanten.”

Je hebt specialisten nodig, anders kom je niet door de procedures heen

Begeleiding Agra-Matic

Suzanne van der Heijden van Agra-Matic is nauw betrokken bij het project van de familie Scherff. “Ons streven is om samen met ondernemers de benodigde vergunningen te verkrijgen om uiteindelijk ook te kunnen bouwen”, zegt Van der Heijden. “Na een positief besluit op de MER-beoordeling, moeten we de verschillende onderdelen van de omgevingsvergunning nog door. Dat bestaat onder andere uit onderzoek naar verspreiding van fijnstof, geur en geluid in de omgeving. Daarnaast is nog een dialoog met buurtbewoners nodig.” De Heus en Agra-Matic zijn niet alleen betrokken bij het vergunningentraject, maar ook bij het opstellen van het financiële bedrijfsplan. Daarin is op een rij gezet wat er al is geïnvesteerd in de aankoop van het bedrijf, welke investeringen nog nodig zijn voor stalbouw en pluimveerechten en is ingeschat wat de mogelijke verdiensten per vierkante meter staloppervlak zijn. “We proberen de opbrengsten zo reëel mogelijk in te schatten op basis van onze marktverwachting en van de technische prestaties ofwel het vakmanschap van Martijn”, zegt Beers, die ook adviseert in strategische keuzes voor een deelsegment van de markt.

Beter Leven kippenvlees met 1 ster

Martijn en Nicole kiezen voor de productie van kippenvlees met 1 ster, waarbij onder andere een lagere stalbezetting, daglicht en een overdekte uitloop voorwaarden zijn. Bij het stalontwerp is daar al rekening mee gehouden. “De Heus kan de marktkansen van de verschillende deelsegmenten in de vleeskuikenmarkt beter inschatten dan wij en daar vertrouwen we op”, zegt Scherff. Beers meent dat deze inschatting te danken is aan de goede samenwerking van De Heus met alle partijen in de keten, waaronder broederijen en slachterijen. “Bij de afzet van vleeskuikens uit specifieke concepten komt het nog nauwer aan op een goede planning om vraag en aanbod goed in evenwicht te houden. Dat is belangrijk voor een zo stabiel mogelijke prijs.”
Binnenkort wil Scherff het ondernemersplan met de bank bespreken. “Wij zien dat positief tegemoet, omdat niet alleen wijzelf, maar ook De Heus en Agra-Matic achter ons plan staan. Voor de bank is Agra-Matic ook geen onbekende partner en dat geeft meer vertrouwen in het slagen van de financiering.”

Voor de financiering is het voor ons belangrijk dat De Heus en Agra-Matic achter ons plan staan