Camera's geven inzicht in het leven in de stal

27 december 2021
-
2 minuten

Soms zijn er problemen op bedrijven waar je moeilijk een vinger achter kan krijgen. Zeker als er in de diagnostiek, zoals bloed- of speekselonderzoek, geen afwijkingen naar boven komen. Op zo’n moment moet je bedenken dat een varken pas gezond kan zijn als hij zich prettig voelt in zijn eigen lijf en in zijn omgeving. Als het erop lijkt dat ziektekundig alles op orde is, zul je dus ook moeten gaan kijken naar andere factoren waardoor ongemak kan worden ervaren. De definitie van stress is wetenschappelijk namelijk ‘een situatie waarin een dier zich bevindt, waarin hij zich niet prettig voelt, maar waaraan hij niets kan veranderen’. Opname-apparatuur kan daarbij een handig hulpmiddel zijn.

Terug naar de basis

De basis van varkens houden is goed kijken naar wat de varkens je vertellen. Het varken heeft altijd gelijk! Een varken is echter een vluchtdier, waardoor het niet altijd makkelijk is om zijn signalen op te merken. Immers, als je een stal in komt, komen de dieren vaak overeind en ben je dus per definitie een groot deel van je waarneming kwijt. Het kan dan waardevol zijn om een 24 uur lang camera’s of klimaatapparatuur op te hangen om te kunnen zien wat er gebeurt in de stal als je er niet bent.

Camerabeelden geven veel inzicht

Een camera-analyse kan inzicht geven in lig- en gedragspatronen van varkens.Varkens willen bijvoorbeeld graag hun hok indelen naar bepaalde functiegebieden: eten, drinken, spelen (actief), slapen en mesten (rust). Indien de hokindeling niet klopt, of als er bijvoorbeeld tocht is, zal het liggedrag veranderen. Dit kan in de nacht ook nog eens anders zijn dan overdag. Veehouders zijn niet dag en nacht in de stal en zeker voor andere er#etreders is een bezoek slechts een momentopname. Door het tijdelijk ophangen van camera’s kan dus een veel beter beeld verkregen worden van wat er werkelijk in de stal gebeurt. Cameraanalyse gaat echter verder dan ligpatronen. Zo kun je met camera’s zien of bepaalde voerstations wel doen wat ze moeten doen. Ook kunnen ze soms een aanwijzing geven waarom er gebeten wordt (een halve dag van tevoren zie je verandering van gedrag) of waar er gebeten wordt (voerstrijd?).

Continue camera’s

Deze camera’s nemen 24 uur per dag op met een goede beeldkwaliteit. Meestal worden meerdere camera’s per afdeling gebruikt. De analyse van de beelden kost daarom veel tijd. De camera’s zijn zeer geschikt om ongewenst gedrag op te sporen dat slechts op bepaalde momenten waar te nemen is, bijvoorbeeld incidenten bij een voerstation, of onregelmatigheden tijdens het voeren.

Healthy Climate Monitor (HCM)

De Heus beschikt over de Healthy Climate Monitor. Dit is een camera die om de paar minuten foto’s kan maken en continu klimaatgegevens meet. De nadruk ligt daarbij op het verzamelen van klimaatgegevens en de invloed van het microklimaat op gedrag. Alle foto’s worden ook in infrarood gemaakt, waardoor je niet alleen nachtzicht hebt, maar ook informatie krijgt over de temperatuur van materialen in het hok. Je kunt bijvoorbeeld zien dat er koude tocht in een hok is, of een te warm biggennest. De foto’s laten daarbij abnormaal liggedrag zien. De HCM meet onder andere temperatuur, vochtigheid, CO2 en ammoniak. De HCM is een welkome aanvulling op reguliere continue camera’s, maar maakt alleen foto’s en geen film. De camera wordt ingezet als de reguliere aanpak van bedrijfsproblemen niet tot een oplossing leidt.