Creëer zelf groei en ga in gesprek met uw omgeving

15 november 2017
-
3 minuten

Hoe groot is mijn bouwvlak? Dat is één van de eerste vragen die wordt gesteld op het moment dat een veehouderij wil uitbreiden. We zien echter dat steeds meer provincies de maximale bouwvlakmaten juist loslaten en zich gaan richten op maatwerk per locatie.

Ontwikkelruimte verdienen

Ondernemers krijgen de kans om uit te breiden, in overleg met de omgeving en met maximale aandacht voor gezondheid, dierenwelzijn en milieu. Het credo is: ontwikkelruimte kun je verdienen. Dit credo wordt op verschillende manieren ingevuld, maar de kern is dat voor uitbreiding van een veehouderij bovenwettelijke maatschappelijke tegenprestaties geleverd moeten worden. Dit kunnen extra’s zijn ten aanzien van dierenwelzijn, diergezondheid, de fysieke en sociale lokale inpassing. Of van een geheel andere orde; het dienen als leerbedrijf.

Daarnaast geven inspanningen op het gebied van volksgezondheid, uitstoot van ammoniak, beheer van natuur en landschap, aanzicht van het erf en het zorgvuldig omgaan met schaarse grondstoffen ruimte voor bedrijfsontwikkeling.

In gesprek gaan

Wanneer u nieuw wilt bouwen, is het belangrijk met uw buren in gesprek te gaan; de zogenaamde dialoog. Een juiste timing is daarbij erg belangrijk. Als nog niet duidelijk is wat er precies gaat gebeuren, kan er in de buurt onnodige ongerustheid ontstaan. Is het plan echter te vastomlijnd, dan kan men zich niet serieus genomen voelen. Luister naar de betrokkenen en wees, indien mogelijk, ook bereid om concessies te doen.

Door een nieuwe stal iets anders te positioneren om het vertrouwde uitzicht vanuit het keukenraam van de overburen te behouden, of door te kiezen voor andere technieken om de geurbelasting te verminderen, of andere beplanting aan te brengen, kunnen mogelijke bezwaren voorkomen worden. Het is gebleken dat de betrokkenheid van de burger bij de inpassing van een veehouderij in de lokale omgeving weerstand achteraf voorkomt. Het is belangrijk dat een ondernemer laat blijken dat het niet alleen om zijn eigen belang gaat, maar dat er ook ruimte is voor collectieve belangen. Uiteraard mag dit ook van de omwonenden verwacht worden.

Een goede buur

Ook als het plan is gerealiseerd en het bedrijf draait, blijft het belangrijk om de relatie met de omgeving te onderhouden. Laat zien hoe trots u bent op het bedrijf door middel van bijvoorbeeld open dagen, een zichtstal of nieuwsberichten. Zulke zaken dragen bij aan begrip voor de bedrijfsvoering. Blijf transparant en benaderbaar. Het is van belang dat mensen u kunnen aanspreken als ze zich ongerust maken. Op deze manier kunnen we samen proberen de kloof tussen de maatschappij en de wijze waarop ons voedsel wordt geproduceerd te dichten. En een goede buur is nu eenmaal beter dan een verre vriend.

Ondersteuning

Niemand kan het verhaal van uw bedrijf beter aan de omgeving vertellen dan u, want niemand is zo betrokken bij uw bedrijf. Toch kan een beetje ondersteuning weleens fijn zijn. Agra-Matic kan u hierin begeleiden. Wij zijn vanuit onze ervaring in staat om u te ondersteunen bij het ontwikkelen van uw bedrijf naar een maatschappelijk verantwoorde en transprante veehouderij.