De omgevingswet komt eraan

29 juni 2020
-
3 minuten

Het systeem van het huidige omgevingsrecht wordt op de schop gegooid en de 26 wetten op het gebied van onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur worden samengevoegd in één Omgevingswet. Door de Omgevingswet krijgen gemeenten meer beleidsruimte voor lokaal maatwerk voor de fysieke leefomgeving. De wet zou per 1 januari 2021 in werking treden, maar onlangs heeft de Minister aangegeven dat de wet op een later tijdstip in werking treed; dit wordt januari 2022.

Mogelijk grote gevolgen

Ondanks het uitstel van de invoering van deze nieuwe wet, lopen de voorbereidingen door en is het belangrijk dat je als ondernemer de ontwikkelingen in je gemeente goed bijhoudt. De Omgevingswet kan namelijk behoorlijke gevolgen hebben voor de vergunningverlening. Wij hebben de belangrijkste veranderingen op een rij gezet. Deze kunnen veel invloed hebben op je toekomstige plannen. Mocht je twijfelen of je toekomstplannen in het gedrang kunnen komen, dan kan Agra-Matic hierbij helpen.