De wind in de rug voor kleine windmolens bij de boerderij

13 juli 2021
-
3 minuten

De energietransitie brengt ook in het buitengebied veel veranderingen met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van zonneweides en grootschalige windparken. Dat zorgt bij de een voor hinder, terwijl de ander er voordeel van heeft. Het leidt tot lange procedures met hoge kosten en veel plannen halen de eindstreep dan ook niet. Er zijn gelukkig ook technische ontwikkelingen die nauwelijks weerstand oproepen en meestal wel gerealiseerd kunnen worden, zoals kleine windmolens.

Hoe hard waait het op jouw bedrijf?

Uit recent onderzoek blijkt dat een kleine windmolen vanaf een windsnelheid van ongeveer vijf meter per seconde rendabel is. Niet in alle gebieden in Nederland waait het hard genoeg om tot een rendabele business-case te komen. Over het algemeen worden de noordelijke en westelijk
gelegen provincies gezien als de meest geschikte gebieden voor kleine windmolens. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een interactieve kaart ontwikkeld om te bepalen hoe hard het gemiddeld waait op een bepaalde locatie. Hij kan prima gebruikt worden om op lokaal niveau
tot een indicatie te komen van de haalbaarheid van een kleine windmolen op het bedrijf.


Noordelijke provincies lopen voorop

In de ruimtelijke ordening hebben kleine windmolens met een as-hoogte van 15 meter op dit moment de wind mee. In de provincies Groningen en Drenthe wordt er al geruime tijd een constructief beleid gevoerd om dergelijke windmolens binnen bouwvlakken toe te staan en je ziet er daar dan ook honderden staan. Ook in Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en onlangs ook in
Friesland biedt het beleid de mogelijkheid om kleine windmolens op te richten bij de boerderij. In andere provincies is het beleid op dat vlak nog in ontwikkeling.

Gemeenten kiezen hun eigen (wind)richting

Veel gemeenten kiezen ervoor om windmolens bij agrarische bedrijven binnen bouwvlakken mogelijk te maken met een zogenaamde binnenplanse omgevingsvergunning om onder voorwaarden af te wijken van het bestemmingsplan. Dit is echter niet overal mogelijk, het vereist
maatwerk om te beoordelen of het op een bedrijf is toegestaan.

Agra-Matic helpt je op weg

Kleine windmolen met een as-hoogte van 15 meter kunnen een behapbare investering zijn voor het opwekken van 30.000 tot 80.000 KWh eigen stroom. Het is een interessante investering in combinatie met zonnepanelen, want doorgaans waait het hard als de zon niet schijnt. Kleine windmolens zijn in steeds meer provincies en gemeenten met relatief simpele procedures te vergunnen. Agra-Matic heeft hier de nodige ervaringen in opgedaan en kan je adviseren over de vergunning technische haalbaarheid van de plannen en je in contact brengen met leveranciers.