Doet jouw luchtwasser waarvoor hij bedoeld is?

01 november 2021
-
3 minuten

Om stallen emissiearm te maken, zijn er de afgelopen 20 jaar volop luchtwassers geïnstalleerd bij varkensstallen. Het gebruik van deze systemen is sindsdien, maar zeker de laatste jaren, volop in het nieuws. De aanleiding voor die belangstelling is helaas niet altijd positief. Controles, onderzoeken en rapporten laten zien dat de uitvoering, onderhoud en werking van de wassers niet altijd is zoals deze moet zijn. Dat heeft geresulteerd in het gegeven dat controle op luchtwassers een hoge prioriteit heeft voor gemeentes en omgevingsdiensten.

De meeste luchtwassers werken goed

Wat doorgaans niet in het nieuws komt zijn de controleverslagen van alle luchtwassers die wel naar behoren werken. Zodoende kan de indruk ontstaan dat het allemaal kommer en kwel is en zo is het nadrukkelijk niet. De meeste
luchtwassers halen de rendementen waarvoor ze vergund zijn. Om een wasser
goed te laten draaien, dient echter wel aan een aantal randvoorwaarden voldaan te worden. Het is daarom belangrijk om frequent aandacht te hebben voor een goede werking van de wasser.

Frequent onderhoud is noodzakelijk

Voor een juiste werking van een luchtwasser is frequent onderhoud erg belangrijk. Lamellen en sproeiers kunnen bijvoorbeeld verstopt raken. Op dat moment kan de lucht niet goed naar buiten en loopt de druk flink op in de drukkamer. Dat zorgt
ervoor dat het energieverbruik stijgt en er niet optimaal geventileerd kan worden. Drukverschillen en energieverbruik zijn zodoende belangrijke parameters om in de gaten te houden. Naast het schoonmaken van de wasser dienen pompen, ventilatoren en andere techniek onderhouden te worden. Ook de kalibratie van de sensoren is een belangrijk aandachtspunt. Het is verstandig om hiervoor een onderhoudscontract af te sluiten. In dat contract kunnen ook afspraken en verantwoordelijkheden worden vastgelegd voor het juist functioneren van het systeem.

Gedragsvoorschriften op orde?

Voor het gebruik en onderhoud van de luchtwasser moet de eigenaar gedragsvoorschriften opstellen. In die voorschriften staat hoe de instellingen worden gecontroleerd, hoe het onderhoud plaatsvindt en wat er wordt gedaan als de geregistreerde waardes afwijken van de bandbreedte voor de betreffende parameter. Het is belangrijk om al dit soort zaken goed op papier te hebben staan.

Gemeentes en omgevingsdiensten zitten hier steeds meer bovenop. Bovenstaande documenten moeten zodoende kunnen worden overlegd tijdens controles.

Elektronische monitoring is verplicht

Met een elektronische monitoring kan op elk moment worden vastgesteld of
de luchtwasser op dat moment correct werkt. Op basis van data kan ook worden
teruggekeken hoe de werking is geweest in voorgaande periode. Elektronische
monitoring is daarom verplicht gesteld door de overheid.

De vijf parameters waarvan elk uur de actuele waarde moet worden opgeslagen zijn:
  1. pH-waarde
  2. geleidbaarheid
  3. spuiwaterproductie
  4. drukval
  5. electriciteitsverbruik
Het is verplicht om deze data voor een periode van vijf jaar te bewaren. Het
voordeel van deze monitoring is dat de fabrikant zo op afstand mee kan kijken en zo nodig tijdig kan ingrijpen. Ook hierover kunnen afspraken worden gemaakt in het kader van een onderhoudscontract.