Emissiearme vloeren: hoe zit het precies? Tips voor een juiste vloerkeuze

05 juli 2019
-
3 minuten

De laatste tijd wordt er op veel manieren gesproken en geschreven over het gebruik en toepassen van emissiearme vloeren in de rundveehouderij. Waarom is dit nodig? Welke vloer past bij mij en waar moet ik op letten? Wij hebben de belangrijkste informatie op een rij gezet:

Waarom een emissiearme vloer?

In het Besluit emissiearme huisvesting wordt voorgeschreven dat er bij alle stallen die na 1 januari 2018 gebouwd worden een emissiearme vloer moet liggen. De maximale toegestane emissie is 8,6 kilogram ammoniak (NH3) per dierplaats per jaar. Er zijn op dit moment 12 emissiearme vloeren die hieraan voldoen.

Naast de verplichting kan er ook bewust gekozen worden voor een emissiearm vloer, omdat daarmee binnen de vergunde rechten ruimte gecreƫerd kan worden om meer dieren te huisvesten. Wanneer je bijvoorbeeld 100 melkkoeien op een traditionele roostervloer houdt, dan geeft dat een totale emissie van 1.300 kilogram ammoniak. Wanneer er voor een emissiearm huisvestingssysteem gekozen wordt, dan kunnen meer dieren gehouden worden.

De emissie-eisen zijn specifiek voor de provincie Noord-Brabant aangescherpt op basis van provinciaal beleid. De maximale emissie voor nieuwe stallen en stallen van meer dan 20 jaar oud, isin Brabant 7,0 kilogram ammoniak per dierplaats per jaar. Daarmee blijven er nog maar acht vloeren over die aan deze eisen kunnen voldoen.

Welke vloeren zijn er?

Bij het toepassen van emissiearme vloeren wordt vaak gedacht aan zogenoemde dichte vloeren. Dit zijn vloerplaten die grotendeels dicht zijn. Deze kunnen tegen elkaar aangelegd worden of met een kleine tussenruimte om de mest door te laten. Er zijn ook emissiearme vloeren die gebaseerd zijn op een roostervloer. Deze vloertypen sluiten de roosterspleten af met klepjes. Aan de bovenzijde van het rooster worden voorzieningen aangebracht voor een versnelde afvoer van urine. De versnelde afvoer van urine wordt bij roostervloeren vaak gemaakt van rubber. Dit heeft als bijkomend voordeel dat het een positief effect heeft op het dierenwelzijn.

Emissiearme vloeren, gebaseerd op een roostervloer, moeten op een drijfmestkelder gelegd worden. Er zijn ook emissiearme vloeren die gebruikt kunnen worden als er geen drijfmestkelder is. De roosterschuif zorgt dan namelijk voor de afvoer van mest naar een centrale opvangkelder. Van hieruit wordt de mest verder getransporteerd naar de drijfmest opslag.

Welke vloer past bij mij?

Bij de keuze van een vloer spelen de eisen van het Besluit emissiearme huisvesting uiteraard een rol. Wanneer het bedrijf gelegen is in de provincie Noord-Brabant moet daar rekening mee gehouden worden, maar er zijn nog andere aspecten die van invloed zijn op de uiteindelijke keuze: