Energiebesparing! Verplichte maatregelen kunnen u veel opleveren

12 april 2019
-
2 minuten

Energiebesparende maatregelen zijn wettelijk verplicht

Agrarische bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 Kwh elektriciteit en/of 25.000 m3 gas verbruiken zijn verplicht energiebesparende maatregelen te treffen. Deze energiebesparingsplicht geldt dus voor een groot aantal agrarische bedrijven.

Alle maatregelen treffen

Valt uw bedrijf in deze categorieën dan bent u verplicht om alle relevante besparingsmaatregelen, met een terugverdientijd van vijf jaar of minder, door te voeren. Voldoet u niet aan deze plicht, dan is de consequentie dat u niet voldoet aan de milieuvergunning. De gevolgen hiervan zijn afhankelijk van het handhavingsbeleid.

Welke maatregelen?

Per branche is er een Erkende Maatregelen Lijst die per januari 2019 is geactualiseerd. Indien een bedrijf een energiebesparende maatregel wil toepassen die niet in de lijst staat, moet gemotiveerd worden dat het een gelijkwaardig energiebesparend effect heeft. Het gaat niet om zonenergie of windenergie, maar besparing op het actuele energieverbruik, zoals warmte-isolatie, energiezuinige verlichting, ventilatie, warmwater- en stookinstallaties.

Planning

De planning is als volgt:
  • Januari 2019: publicatie van de geactualiseerde, vastgestelde Erkende Maatregelen Lijst (EML).
  • Begin 2019: landelijk (digitaal) registratiesysteem informatieplicht beschikbaar.
  • 1 juli 2019: inwerkingtreding van de wijziging van het ‘Activiteitenbesluit’ en de uiterste melddatum van de
    energiebesparingsmaatregelen.

Uiterlijk 1 juli 2019 melden

Bedrijven die een energiebesparingsplicht hebben, moeten uiterlijk 1 juli 2019 via een digitaal registratiesysteem rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Vervolgens kan de overheid controleren of aan de energiebesparingsplicht wordt voldaan. Een bedrijf moet iedere vier jaar een nieuwe melding doen.

Weten wat deze verplichting voor u betekent?

Agra-Matic biedt ondersteuning om te voldoen aan de wettelijke energiebesparingsplicht. Daarnaast kijkt Agra-Matic ook met u mee naar aanvullende energiebesparende mogelijkheden. Vaak blijkt dat het verassend eenvoudig is om veel geld te besparen.