Gezonde lucht cruciaal voor varkensgezondheid

13 juli 2021
-
2 minuten

Lucht, water en voer; dat is het bekende rijtje dat in orde moet zijn om gezonde varkens te kunnen houden. Het is daarom van het grootste belang om continue alert te zijn op klimaatbeheersing in varkensstallen. Suboptimale klimatologische omstandigheden zorgen direct voor minder goede technische resultaten.

Een geïntegreerde aanpak

Aandacht voor het klimaatsysteem is er uiteraard bij de bouw van een nieuwe stal. Vooral in de ontwerpfase is het erg belangrijk om samen met de leverancier van het ventilatiesysteem, het bouwbedrijf en de stalinrichter na te denken over alle facetten van het ventileren. Op die manier kan ervoor worden gezorgd dat alle systemen goed op elkaar aansluiten. Dat is vooral van belang omdat er in toenemende mate wordt gewerkt met extra technische installaties voor  warmteterugwinning, het koelen en het beperken van emissies. Dat vraagt dus om een geïntegreerde benadering.

Denk aan de basisprincipes

Om problemen te voorkomen is het belangrijk om vooral de basisprincipes van ventilatie in de gaten te houden. Wanneer deze principes gerespecteerd worden, is er met elk ventilatiesysteem goed te werken.

Regelmatig bijstellen

Ook in bestaande stallen is er continue aandacht nodig voor klimaat. Er zijn een aantal specifieke momenten om zaken goed langs te lopen. Dat is bijvoorbeeld in het voor- en najaar, maar ook wanneer er nieuwe klimaatnormen of innovaties op klimaatgebied zijn. Ook veranderende genetica kan een reden zijn om het klimaatregime aan te passen. Let ook op wanneer er bijvoorbeeld een luchtwassers of andere emissiearme systeem wordt aangesloten. Dit heeft namelijk ook directe invloed op het klimaatregime. Kortom; stalklimaat heeft continue aandacht nodig. Het is daarom goed om samen met specialisten regelmatig alles langs te lopen.

Sturen op cijfers

De beoordeling van het stalklimaat begint bij de beoordeling van de juiste parameters. Natuurlijk wordt daarbij gekeken naar het (lig-) gedrag van de varkens en de eventuele aanwezigheid van vocht en tocht. Maar daarnaast geeft ook de klimaatcomputer een schat aan informatie. Vandaag de dag zijn er veel meer parameters waarop gestuurd kan worden. Denk bijvoorbeeld aan CO2 en ammoniak, maar ook een hoestmeting kan aanleiding geven om dingen aan te passen. Het is vervolgens wel de kunst om al deze data te vertalen naar een praktische oplossing in de stal. De specialisten van De Heus, Agra-Matic en het klimaatteam helpen je daar graag bij.