Haal meer melk uit uw eigen ruwvoer

11 oktober 2018
-
2 minuten

Ruwvoer is een belangrijke pijler van een rundveebedrijf. Hoe meer melk u daarmee realiseert, hoe beter uw rendement. Daarom heeft De Heus op zes bedrijven, verspreid over het land, Ruwvoerdagen gehouden met het thema ‘Meer melk uit eigen ruwvoer’. Ook Agra-Matic Mineraal was hierbij aanwezig.

Effect meststoffen op ruw eiwitopbrengst

De resultaten van diverse eigen bemestingsobjecten zijn door specialisten van Agra-Matic Mineraal uitgewerkt en samen met bemestingspartners gepresenteerd. Het accent hierbij lag op het effect van verschillende meststoffen op de ruw eiwit opbrengst per hectare en met name ook op de kwaliteit van het ruw eiwit.

Meer melk uit eigen ruwvoer

GrasPlus meststoffen zijn in het voorjaar in meer of mindere mate gunstig voor de opbrengst. Het zwaveleffect varieert jaarlijks, afhankelijk van de bodemtemperatuur en de groeiomstandigheden. In alle gevallen bevordert een zwavelgift de kwaliteit van het eiwit. Zwavel is namelijk de bouwsteen van aminozuren en de DVE/OEBverhouding wordt gunstiger. Dit resulteert in een betere benutting van het eiwit en lager ureum in de melk. Daarnaast geeft het strooien van GrasPlus meststoffen met kali of separaat kali 60 een positief effect op de ruw eiwitopbrengst.

Betere grasteelt en conservering

Onze partner Barenbrug gaf aan dat met teelt van Milkway grasmengsels een beter resultaat te realiseren is. Met name het tijdstip van de bloei van het gras is een belangrijke indicatie voor het maaimoment van de eerste snede. Bloeitijdstippen van Milkway-mengsels zijn later en meer gebundeld dan vele BG-mengsels. Aandacht voor Milkway Structo (Rietzwenk, timothee en klavers) is een goede optie om een aantal maaipercelen in te zaaien. Tenslotte werd er aandacht besteed aan de kwaliteit van de graskuil door maximale verdichting. Het toepassen van Bonsilage geeft betere conservering en minder verliezen bij het uitkuilen.

Kwaliteit maïsteelt verhogen

Op alle bijeenkomsten was er ook aandacht voor de maïsteelt. Maïs is als gewas nog steeds het beste qua drogestofopbrengst. De glucogene energie uit zetmeel is positief voor meer kilogrammen melkeiwit. Er kan een betere kwaliteit gerealiseerd worden met hoger hakselen. Extra opname van kuilgras compenseert de afname van structuurwaarde in het rantsoen.

Hoogwaardig ruwvoer

De specialisten van De Heus bespraken hoe hoogwaardig ruwvoer bijdraagt aan het resultaat. Door hogere VEM in de drogestof van het ruwvoer in combinatie met hogere drogestofopname van het kuilgras, produceren koeien twee tot vier kilogram meer melk uit ruwvoer. Er was in de presentatie ook veel aandacht voor voeding in de droogstand. De opname van smakelijk ruwvoer resulteert tot de dag van kalven in een hoge ruwvoeropname en dat is de basis voor een prima start van de nieuwe lactatie.

Het waren geslaagde dagen met veel bezoekers, waar we zeker de komende jaren een vervolg aan geven.