Hoeveel fosfaatrechten heb je voor 2019 nodig?

25 maart 2019
-
3 minuten

Door het fosfaatrechtenstelsel en een lager fosforniveau in mengvoer zit de agrarische sector al een aantal jaar onder het fosfaatplafond. Of dat in 2018 ook zo is moet nog blijken, maar willen we met zijn allen ook in 2019 onder het maximum blijven, dan is het in ieder geval verstandig om alvast na te denken over de fosfaatrechten voor 2019.

Hoeveel vee?

Wanneer de beschikking fosfaatrechten op de mat valt kun je berekenen hoeveel vee je mag houden dat jaar. Toch valt dat niet overal mee. Niet bij bedrijven die willen uitbreiden en ook niet bij de bedrijven die 8,3% gekort werden op hun fosfaatrechten omdat ze niet grondgebonden waren op 2 juli 2015.

Grondgebonden?

Voor de fosfaatrechten is het vervolgens belangrijk of het bedrijf grondgebonden is. Maar wat houdt dat precies in? Grondgebonden betekent dat de volledige fosfaatproductie van melkvee in 2015 (diercode 100, 101, 102) op de grond geplaatst kon worden die was ingetekend bij de gecombineerde opgave van 2015. Dat is dus niet hetzelfde als de Grondgebonden Groei Melkveehouderij.

Waar kun je op letten?

Om een juist beeld te krijgen van de fosfaatproductie van het melkvee kun je op het volgende letten:
  • Wat is de gemiddelde melkproductie per koe. Een hoge productie heeft meer fosfaat nodig en een lage melkproductie minder fosfaat.
  • Houd rekening met de droogstand, omdat koeien in deze periode geen melk geven. Het uitscharen van droge koeien betekent dat de gemiddelde
    melkproductie van de overige melkkoeien stijgt (zie bovenstaande punt).
  • Hoeveel jongvee heeft u jaarlijks nodig? Kan het met (nog) minder? Zo ja, dan kunt u er wellicht een koe extra door melken.
  • De 10% afroming bij handel en lease blijft van kracht, behalve binnen familie tot en met de derde graad.

Blik kort terug, maar plan uw route ver vooruit

Om goed uit te komen met de fosfaatrechten is het belangrijk om te kijken hoe u het afgelopen jaar uit bent gekomen, maar ook om te kijken wat uw doel wordt voor 2019. Bekijk hoeveel vee u het komend jaar wilt gaan houden en hoeveel extra fosfaatrechten u dan nodig heeft. Plan hoe u deze rechten wilt verwerven, zodat u weet waar u aan toe bent, zodat u in 2019 niet voor verassingen komt te staan.

Voor vragen kunt u bij uw Agra-Matic Mineraal adviseur terecht.