Kan ik subsidie krijgen voor het verduurzamen van mijn veehouderij?

29 juni 2020
-
2 minuten

Voor veehouders die hun bestaande stal emissie-arm willen maken of een emissie-arme stal willen bouwen, zijn op 25 mei de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming van stal- en managementmaatregelen (Sbv) in het leven geroepen. Het is een stimulans om verduurzaming van de veehouderij te realiseren door middel van innovatieve, brongerichte technieken of maatregelen, gericht op het integraal verminderen van emissies. Oftewel het reduceren van ammoniak, stikstof, broeikasgassen, geur en fijnstof. De subsidie is opgedeeld in een innovatiemodule en eeninvesteringsmodule.

Wat houdt de innovatiemodule in?

De innovatiemodule is opengesteld voor de melkvee-, vleeskalveren-, varkens-, en melkgeitenhouderij. De module bestaat uit verschillende fases en is opgezet om nieuwe ideeën te onderzoeken, te ontwikkelen en te testen. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet er worden voldaan aan minimale voorwaarden en eisen. De aanvraag wordt beoordeeld door middel van verschillende criteria. De eerste openingsronde is gestart op 25 mei 2020 en loopt tot en met 15 juli 2020 17:00 uur. Gedurende deze periode kan een aanvraag worden ingediend. In het najaar zal een tweede openingsronde worden gestart en tot 2024 zullen deze inschrijfrondes twee keer per jaar terugkomen. In totaal is er een budget van 172 miljoen euro vrijgemaakt. Dit zal over de verschillende rondes en sectoren worden verdeeld.

Hiervoor is de investeringsmodule bedoeld

De investeringsmodule zal binnenkort open worden gesteld en is in eerste instantie bedoeld voor de pluimveehouderij. De subsidie is bedoeld om het uitrollen van bewezen innovaties te financieren.

Wil je meer weten over de subsidie, hulp bij het indienen van een aanvraag of advies over nieuwe technieken? Dan helpen wij je graag!