Kun je wel of niet extern salderen?

26 april 2021
-
2 minuten

Wanneer een agrarisch bedrijf wordt opgericht of verandert, wordt gekeken of er in de nieuwe situatie sprake is van een toename in de stikstofdepositie op Natura 2000 gebieden. Om een vergunning Wet natuurbescherming (Wnb) te verkrijgen mag er meestal geen toename zijn. Is die er op onderdelen toch, dan kun je dat op je eigen locatie compenseren (intern salderen) of je kunt stikstofruimte aankopen of leasen (extern salderen).

Wat is extern salderen?

Bij extern salderen wordt de stikstofruimte van het ene bedrijf (gevende partij) gebruikt om extra depostie van een ander bedrijf (nemende partij) mogelijk te maken. De stikstofruimte die het ene bedrijf mist wordt opgevuld door de stikstofruimte die de ander overdraagt. Uiteraard mag er in totaal geen toename zijn wanneer je de twee deposities met elkaar verrekent.

De stikstofdepositie van de gevende partij

Eerst moet worden bepaald wat de stikstofdepositie van de gevende partij is. Elk agrarisch bedrijf heeft namelijk een andere stikstofdepositie. Diit wordt onder andere bepaald door de afstand van het bedrijf tot een Natura 2000 gebied, de gehouden diersoort, het stalsysteem en de feitelijkgerealiseerde situatie. Daarbij is het belangrijk om te weten dat vergunde situaties die nog niet feitelijk gerealiseerd zijn, niet kunnen worden ingezet voor extern salderen (zie figuur 1).

De stikstofdepositie van de nemende partij

Wanneer de stikstofdepositie van de gevende partij is bepaald, wordt deze afgeroomd met 30%. De nemende partij mag namelijk maar 70% van de stikstofruimte overnemen. De overige 30% wordt gekort en zorgt per saldo dat de totale stikstofdepositie afneemt. Zo ontstaat altijd een afname van de totale stikstofdepositie. Dat komt ten goede aan de natuur. Vervolgens moeten de berekeningen van de stikstof-depositieafname van de gevende partij en de depositietoename van de nemende partij bij de provincie ingediend worden. Daar worden de vergunningen uiteindelijk op aangepast. Belangrijk om te weten is dat deelnemers aan stoppers- en saneringsregelingen doorgaans geen stikstof kunnen overdragen.

Verschil per provincie 

Nadat de Raad van State vorig jaar een streep heeft gezet door de PAS, is het wettelijk mogelijk geworden om extern te salderen. Provincies houden dit echter nog vaak tegen. Inmiddels hebben de eerste provincies stappen gezet om extern salderen wel mogelijk te maken.

Alleen is dat nog lang niet in elke provincie zo. Zo is extern salderen in Noord-Brabant, Zeeland en Limburg wel mogelijk, maar is er in Gelderland alleen een mogelijkheid om stikstof te (ver)leasen. Overijssel heeft onlangs het extern salderen ook mogelijk gemaakt. Andere provincies gaan dat voorbeeld waarschijnlijk volgen. Het is daarom noodzakelijk om elke situatie individueel te bekijken om te zien of er mogelijkheden zijn om stikstofruimte over te dragen.

Wi je graag meer weten of gebruik maken van deze regeling? Laat je adviseren door de adviseurs van Agra-Matic. Neem contact via het contactformulier of stuur eenmail naar info@agra-matic.nl.