Meerdere varkensconcepten in opkomst

09 juli 2018
-
3 minuten

De Nederlandse varkenshouderij is groot geworden dankzij een positie die het mogelijk maakte om tegen een lage prijs varkensvlees te produceren. Het recept van uitsluitend kostenverlaging is echter uitgewerkt. Tien jaar geleden had Nederland nog de laagste kostprijs, maar dat is niet meer het geval. Andere belangrijke varkenslanden zijn ons voorbij gestreefd. Er moet daarom ook iets gebeuren aan de opbrengstkant. Daar liggen zeker kansen. Een belangrijke groep afnemers heeft steeds meer belangstelling voor kwaliteit, dierenwelzijn en beleving; de zogenaamde concepten. Dit vraagt om een andere marktbenadering en daarmee ook een andere staluitvoering.

Dierenwelzijn

Wat de concepten veelal met elkaar gemeen hebben is dat dierenwelzijnsnormen gebaseerd zijn op het sterrenconcept van de dierenbescherming. Wat betreft huisvesting richten de concepten zich op meer leefruimte, aanwezigheid van daglicht, inspelen op sociaal gedrag van dieren, het beperken van ingrepen bij dieren en het verlagen van medicijngebruik. Praktisch voorbeelden zijn de uitfasering van voerligboxen met uitloop binnen het Beter Leven-keurmerk en de verplichting tot natuurlijk daglicht in de stal.

Vrijloopkraamhok

In de zeugenhouderij is de meest in het oog springende ontwikkeling het vrijloopkraamhok. In dit systeem heeft de zeug meer bewegingsvrijheid en leefruimte. Het systeem is nog in ontwikkeling, maar er zijn steeds meer positieve ervaringen uit het veld te horen. Bij de toepassing van deze vrijloopkraamhokken is het van belang om een goede inventarisatie van aandachtspunten te maken. Met name moet worden gekeken naar werkbaarheid, veiligheid voor biggen, verwarming, voerverstrekking en microklimaat voor biggen. Door dit op de juiste manier te doen is het zeker mogelijk om succesvol met het systeem te werken en goede en gezonde biggen groot te brengen.

Meerkosten

Vanwege de forse oppervlakte van 6,5 m2 is het bouwen van vrijloopkraamhokken een forse investering. De meerkosten ten opzichte van een traditioneel hok van 4,5 tot 5,0 m2 zijn ongeveer 30-35%. Vanwege de kosten en de moeilijke inpasbaarheid in bestaande gebouwen zal het vrijloopkraamhok niet snel op grote schaal worden toegepast. Desalniettemin is het verstandig om bij bouw of verbouw rekening te houden met de mogelijkheden om dit in de toekomst wel te doen. Voldoende ruimte is daarbij het belangrijkste aandachtspunt.

Huisvesting biggen

Een ander belangrijk punt in de zeugenhouderij is de huisvesting van biggen. Binnen veel concepten wordt gesteld dat biggen op 0,4 m2 moeten liggen. Los hiervan wil iedere varkenshouder meer ruimte voor de biggen, omdat de technische resultaten beter zijn met een groter oppervlakte dan 0,3 m2. Momenteel worden nieuwe biggenstallen veelal uitgevoerd met een verwarmde bolle vloer met composiet of gietstalen roosters achterin en een betonrooster of composiet voorin. Met het toepassen van vloerverwarming kan de ruimtetemperatuur fors dalen en hebben de biggen een comfortabele ligruimte. De adviseurs van Agra-Matic helpen u graag bij het maken van deze keuzes.