Nieuw vleeskuikenbedrijf klaar voor de toekomst!

09 juli 2018
-
3 minuten

Zonder veel ervaring bouwde Jan de Jong twee nieuwe stallen voor het houden van 70.000 langzaamgroeiende vleeskuikens. Nu hij een aantal ronden met de stallen heeft gewerkt loopt het als een geoliede machine en zijn de werkzaamheden tot een minimum gereduceerd.

Word ik pluimveehouder?

Als zoon van een gedreven pluimveehouder wist Jan de Jong niet of hij het bedrijf van zijn vader wilde overnemen. Hij volgde namelijk een interessante opleiding en zag dat er naast pluimvee houden nog meer is in het leven. Over de jaren heen kwam hij er echter achter dat er bij het runnen van een pluimveebedrijf genoeg tijd overblijft voor het opstarten en uitwerken van andere ideeën en initiatieven. Dat heeft hem uiteindelijk doen besluiten: “ik word pluimveehouder.”

Oriënteren

Met zijn vader Bauke ging Jan zich oriënteren om een nieuwe locatie te starten. Het moest in de omgeving van zijn ouderlijk bedrijf zijn, zodat ze bij elkaar zouden kunnen waarnemen en de machines over en weer zouden kunnen gebruiken. Ook heeft Jan naar de omgeving van potentiële bedrijven gekeken: welke mensen wonen er en hoe zullen ze naar het bedrijf kijken? De omgeving is voor Jan heel belangrijk, “je leeft en werkt er mee samen.” Door het beperkte aanbod was het vinden van een goede locatie niet eenvoudig, maar uiteindelijk bleek Opende het beste. Er was een vergunning voor het houden van legkippen en in overleg met Agra-Matic is bekeken wat de mogelijkheden waren om het bedrijf om te vormen voor vleeskuikens. Daarna is alles binnen twee maanden in gang gezet.

Plannen maken

De vergunningen moesten worden aangevraagd bij de provincie en gemeente. Ook was er een strijdigheid met het bestemmingsplan die moest worden opgelost. In goed overleg met de gemeente kon de bedrijfsopzet worden ontworpen waarbij ook de omgeving in beeld kwam. Jan onderhield zelf de contacten met mensen in de omgeving en maakte zelf zijn plannen voor het bedrijf bekend. Er volgde een periode van bouwplannen maken en overleg met leveranciers om twee functionele stallen voor vleeskuikens te realiseren. Tijdens de bouwperiode in februari 2017 zag Jan dat het beter was om zijn studie even te onderbreken. Inmiddels is hij weer begonnen en hoopt hij dit voorjaar zijn scriptie te schrijven en op het gebied van Small Business en Retail Management af te studeren.

Leiding

Tijdens de bouwperiode was er een nauwe samenwerking met het bouwbedrijf, maar Jan had zelf de leiding. Daar ging wel een intensieve periode van informatie-inwinning aan vooraf. Zo heeft hij veel collega’s gesproken over praktijkervaringen met verschillende stalsystemen. Uiteindelijk heeft hij zijn eigen keuzes gemaakt en alles duidelijk op papier gezet. “Ik wist wat ik wilde tijdens de bouw en had een A3-papier met aantekeningen van wat er moest gebeuren”, geeft hij aan. “Het hele vergunningentraject en het bouwen ging goed doordat ik een strakke planning had en alle betrokkenen wisten hoe het eruit kwam te zien.”

Ouderlijk advies

Op de vraag of zijn vader ook zijn adviseur was, antwoordt Jan “Jazeker! Hij kwam geregeld even kijken en gaf zijn adviezen. Mijn vader kent de pluimveewereld en de praktijk als geen ander. En hoewel we beiden een andere kijk op de toekomst hebben, vullen wel elkaar wel heel goed aan.”

De toekomst

De toekomst ziet Jan de Jong met vertrouwen tegemoet. Hij wil voedselproducent zijn, in contact staan met zijn omgeving én de mogelijkheid hebben om andere dingen te doen in het leven. De eerste ronden in zijn nieuwe stallen waren erg goed. Het finetunen van het klimaat zal nog wel jaren duren en is wat Jan betreft eigenlijk nooit helemaal af. Door het online monitorsysteem heeft Jan altijd het overzicht over alle regelparameters in de stal. Hij durft dan ook iedereen met gevoel voor kuikens wel te vragen zijn bedrijf een week over te nemen.