Nieuwe stal voor vleeskalveren bij familie Tessemaker

26 april 2021
-
2 minuten

De familie Tessemaker uit Oene (Gelderland) is al jaren klant bij De Heus en Agra-Matic. Van oorsprong is het een melkveebedrijf, maar een aantal jaar geleden zijn ze voorzichtig begonnen met het houden van rosékalveren. Dit jaar hebben ze een gloednieuwe stal in gebruik genomen. De bouw van een vleeskalverenstal was een hele onderneming, maar het bedrijf is nu toekomstbestendig en alle dieren kunnen op het bedrijf blijven tot ze slachtrijp zijn.

Rustig groeien en ervaring opdoen

Familie Tessemaker is wat vleeskalveren betreft niet gelijk in het diepe gesprongen. Ze zijn klein begonnen en door de jaren heen met kleine stapjes gegroeid. In 2016 vonden ze de tijd rijp voor een volgende stap en zijn de ideeën uitgewerkt voor de realisatie van een nieuwe stal voor 400 vleeskalveren. In 2017 zijn de plannen uitgewerkt en werden de vergunningen aangevraagd. Toen in 2018 de vergunningen verleend werden, zijn de bouwwerkzaamheden zo snel mogelijk gestart. Dit jaar zijn die afgerond, waardoor er nu op de gehele locatie 1.400 dieren gehouden kunnen worden.

Bedrijfsopvolging maakt plannen realistisch

Tessemaker had al enige tijd de wens om de rosékalveren op zijn eigen bedrijf slachtrijp te maken. Daarvoor zou echter wel fors geïnvesteerd moeten worden en dat zorgde voor wat twijfels. Het was voor hem dan ook geweldig nieuws toen zijn zoon Christiaan aangaf dat hij zijn vader wel wilde opvolgen en het bedrijf op termijn wilde overnemen. Aangemoedigd door dat vooruitzicht zijn ze samen de uitbreidingsplannen gaan uitwerken.

Vooronderzoek naar mogelijkheden is noodzakelijk

Toch was de realisatie van de plannen niet zomaar gedaan. Er waren een aantal lastige beperkingen bij de nieuwbouw. De afstand tot de buren, de ruimte binnen het bouwvlak en een gasleiding die door het perceel liep. Tessemaker heeft daarom een vooronderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden. Een verstandige zet, want bij een vooronderzoek wordt gekeken naar de haalbaarheid. Daarbij komen uiteenlopende aspecten aan de orde, zoals de mogelijkheden binnen het bestemmingsplan, de milieuaspecten, geur, fijnstof en ammoniak en de wensen van de klant. Gelukkig gaf het vooronderzoek aan dat de plannen realistisch waren.

Ontwerp met goede ventilatie en optimaal klimaat

De nieuwbouw moest een stal worden met ruimte voor meer dieren en de ventilatie moest beter te sturen zijn. Er is daarom gekozen voor een gebouw met twee voergangen. Aan beide zijden kan verse lucht binnengelaten worden. In de zijgevels zijn ramen gerealiseerd voor natuurlijk daglicht. Om meer volume te realiseren is ervoor gekozen om de muren wat hoger te maken dan de bestaande stallen en ventilatoren in de nok van het dak zuigen de lucht af en zorgen voor een stabiel klimaat.

Toekomstplannen

Hoewel de nieuwe stal pas net gerealiseerd is, zijn vader en zoon al weer bezig om te kijken hoe ze nog verder kunnen optimaliseren. Zo willen ze in de voorste twee stallen meer ruimte maken voor de dieren en achter een overkapping maken waardoor de voercombinatie droog weggezet kan worden. Of alle plannen die ze hebben ook echt gerealiseerd worden, moet nog blijken, maar in de wetenschap dat de volgende generatie het bedrijf over gaat nemen, zien ze de toekomst zonnig in.