Onderzoekscentrum De Elsenpas verstevigt de positie van de varkenshouderij

18 juli 2019
-
3 minuten

Met het Pig Nutrition Centre De Elsenpas in Beuningen beschikt De Heus sinds kort over een geavanceerd onderzoekscentrum waar toekomstgericht onderzoek wordt uitgevoerd voor de varkenshouderij. De Heus draagt daarmee op meerdere fronten bij aan het verstevigen van de positie van de varkenshouderij.

Het onderzoekscentrum functioneert als een gangbaar, modern bedrijf met 230 zeugen-, 1.350 biggen- en 900 vleesvarkenplaatsen. Het is echter ook uitgerust om allerlei soorten onderzoek uit te voeren. Een sterk punt van het onderzoeksbedrijf is de mogelijkheid om snel en direct in te spelen op vragen vanuit de praktijk. Dit maakt het mogelijk om snel juiste keuzes te maken, nieuwe voerconcepten te introduceren of oplossingen voor problemen te vinden.

Database

Bijzonder is de grote hoeveelheid data die wordt vastgelegd. Het klimaat wordt continu gemonitord, de dieren gewogen en de behandelingen vastgelegd. Een oortag identificeert elk dier en maakt het mogelijk om de gegevens gemakkelijk en nauwkeurig te verzamelen en op dierniveau vast te leggen. Van elk dier zijn de genetische herkomst, het gewichtsverloop en groeiresultaten vanaf geboorte tot en met de slacht bekend in combinatie met voeding, klimaat en verzorging. Deze database, die dagelijks groeit, biedt een scala aan aanknopingspunten om de resultaten in de varkenshouderij te verbeteren en snel stappen vooruit te maken.

Energieneutraal

Het proefbedrijf is energieneutraal en levert per saldo zelfs energie op. Het overschot aan warmte van de zeugen en vleesvarkens wordt namelijk in de luchtwasser via warmtewisseling teruggewonnen en via een warmtepomp gebruikt voor de verwarming van de biggen en de centrale gang. Voor de overige processen in de stal komen zonnepalen op het dak voor opwekking van elektriciteit.

Efficiƫnte kringloop

De varkenshouderij maakt onderdeel uit van de kringloopeconomie. Ze zorgt ervoor dat bijproducten uit de voedingsmiddelenindustrie en eiwithoudende gewassen worden opgewaardeerd tot hoogwaardige voedingsmiddelen voor mensen. De Elsenpas onderzoekt of dit proces efficiƫnter kan verlopen en beproeft ook nieuwe grondstoffen en voersamenstellingen, zodat varkenshouders hun rol in de kringloopeconomie beter kunnen vervullen.

Een sterk punt van het onderzoeksbedrijf is de mogelijkheid om snel en direct in te spelen op vragen vanuit de praktijk

Milieu

De luchtwasser op De Elsenpas minimaliseert de uitstoot van schadelijke stoffen zoals fijnstof en ammoniak. Een belangrijke aanvulling hierop is extra aandacht voor het binnenklimaat. De mest wordt namelijk niet zoals gebruikelijk in de afdeling onder de dieren opgeslagen, maar afgevoerd naar een mestkanaal onder de centrale gang. Hierdoor is het gehalte aan ammoniak in de afdelingen laag.

Breed onderzoek

Met haar werk voorziet De Elsenpas de varkenshouderij van kennis, zodat zij kan inspelen op vragen uit de markt en tevens goede resultaten kan boeken. Hiermee levert ze een belangrijke bijdrage aan een goed toekomstperspectief voor de hele varkenshouderij.