Praktische tips voor optimaal zomerstalvoeren

13 november 2019
-
2 minuten

Meer melk produceren uit eigen ruwvoer is voor een melkveehouder economisch interessant. Op veel bedrijven is met name de benutting van najaarsgras een uitdaging. Door het vers gemaaide gras direct aan de koeien te geven, het zogenaamde zomerstalvoeren, kan najaarsgras juist efficiënt via melkvee in melk worden omgezet. Tevens kan dan bespaard worden op de eiwitaankoop en komt er een groter aandeel eiwit van eigen land.

Benutting najaarsgras

Met name de overmaat aan onbestendig eiwit, verminderde conservering en minder smaak door lagere suikergehalte zorgen voor een lagere opname en een matige benutting
van ingekuild najaarsgras. Bovendien geeft een najaarskuil een hoger risico op boterzuurkiemen. Zomerstalvoeren geeft een hogere voederwaarde en een gunstige DVE-OEB-verhouding. In vers gras worden conserveringsverliezen vermeden en is de eiwitbenutting hoger dan bij ingekuild najaarsgras.

Voordelen en aandachtspunten zomerstalvoeren:

  • Betere benutting vers gras in rantsoen, minder eiwitaankoop;
  • Lagere loonwerkkosten en minder ruimte kuilopslag;
  • Hogere voederwaarde;
  • Investering in machines en dagelijks arbeid;
  • Flexibiliteit nodig door weersinvloeden;
  • Droog gewas maaien om broei te vermijden;
  • Groeitrappen realiseren voor optimale smakelijkheid, opname en benutting.