Reductie van emissies begint bij de bron

12 februari 2020
-
3 minuten

Op het Franse varkensbedrijf van Jerome Rondel werd onlangs een open dag gehouden. De aanleiding vormde de ingebruikname van het systeem om mest en urine gescheiden te verzamelen en te verwerken. Net als in Nederland is men in het varkensdichte Bretagne op zoek naar systemen die emissies bij de bron aanpakken en die tevens kunnen helpen om de mest beter te verwaarden. Zodoende trok deze dag ook de belangstelling van buitenlandse bezoekers, waaronder een delegatie uit Nederland.

Gescheiden opvangen

De basis van het Franse systeem is het gescheiden opvangen van de dikke en dunne fractie. Dat wordt gedaan door onder de roosters een betonvloer te leggen die afloopt. Daardoor stroomt de urine naar de goot in het midden en kan zodoende apart worden opgevangen. De mest die achterblijft op de dichte vloer wordt enkele keren per dag afgevoerd met een mestschuif. Doordat de urine minder in contact komt met de vaste mest ontstaat er fors minder ammoniak in de stal.

Dagverse mest vergisten

Een belangrijke reden voor de overkoepelende coöperatie (Cooperl) om het systeem te promoten, is de mogelijkheid om de dagverse mest te vergisten. Doordat de mest vers is en niet heeft gereageerd met de urine, is er veel meer biogas uit de mest te halen. Dit gebeurt op een centrale locatie waar mest van zo’n 70.000 vleesvarkens wordt vergist. Met de
energieopbrengsten is de coöperatie in staat om € 20,- per ton geleverde mest terug te betalen aan de varkenshouder. Die kan zo de meerkosten van het systeem (€ 150,- per varkensplaats) terugverdienen.

Verwerken van urine

Naast het verwerken van de dikke fractie, is Cooperl onlangs ook gestart met het verwerken van de urine op bedrijfsniveau. Om dat te kunnen doen, is op het bedrijf een installatie geplaatst om met een aantal opeenvolgende stappen urine te kunnen scheiden, zodat er beregeningswater overblijft met slechts kleine hoeveelheden meststof en stikstofconcentraat.

Ook in Nederland zoektocht naar alternatieven voor luchtwassers

De ontwikkelingen in Frankrijk staan zeker niet op zichzelf. Ook in Nederland wordt er gewerkt aan systemen die een alternatief kunnen zijn voor luchtwassers. Dat heeft alles te maken met de nadelen van een luchtwasser als zogenaamde, -end of pipe,- oplossing. Interessant in dit verband is ook de samenwerking die stalinrichter Vereijken Hooijer is  aangegaan met het Franse Cooperl, met als doel om kennis uit te wisselen en het Franse systeem op de Nederlandse markt te introduceren.

Emissies bij de bron aanpakken

Om emissies bij de bron aan te pakken zijn er in Nederland grofweg twee denkrichtingen. De eerste richting is vergelijkbaar met de Franse waarbij de stal dagelijks wordt ontmest en urine zoveel mogelijk wordt gescheiden van de dikkere fractie. Het spoelen van relatief kleine mestputten (spoelgoten) is de tweede denkrichting. Door regelmatig te spoelen met water of dunne fractie wordt de mest snel afgevoerd en blijven emissies beperkt. Ook wordt er nagedacht over het combineren van technieken. Het uiteindelijke doel is het voorkomen van alle mogelijke emissies, zoals ammoniak, geur, fijnstof en broeikasgassen.

Ontwikkeling nieuwe systemen

Het ontwikkelen van de bronsystemen kost tijd. De Coalitie Vitale Varkenshouderij heeft zich ten doel gesteld om over drie jaar twaalf demobedrijven te hebben die met verschillende technieken emissies bij de bron aanpakken. Ook binnen het project ‘NL Next Level Mestverwaarding’, waarin De Heus participeert, wordt nagedacht over dergelijke mogelijkheden. Om deze ontwikkelingen verder te stimuleren, zijn er vanuit de overheid een aantal subsidiemogelijkheden. Met name de provincie Noord-Brabant zet hierop in. Wilt u hier meer informatie over? Neem dan contact op met Agra-Matic.