Rendement van de bodem

18 mei 2022
-
4 minuten

In deze Ruwvoervlog vertelt Freddy, Ruwvoerspecialist bij Agra-Matic en De Heus, je over een van de belangrijkste productiemiddelen op je bedrijf: De bodem.

Bij het beoordelen van de bodem kijkt Freddy naar 3 onderdelen:

  1. Het bodemleven
  2. De beworteling
  3. De bodemstructuur
Video: Redement van bodem

Bekijk de video van Freddy

Het bodemleven

Om bodemleven een kans te geven is goede ontwatering van essentieel belang. Want waar vocht zit, zit geen zuurstof. En bij geen zuurstof zal je geen bodemleven aantreffen. Bij nattere percelen kan het daarom van belang zijn om goed naar de ontwatering te kijken. Het stimuleren van bodemleven gebeurt met name door het gewas zelf, namelijk de gewasresten. Maar ook door organische bemesting, denk hierbij aan stalmest. Met dit materiaal gaat het bodemleven actief aan de gang. In de grond heb je onder andere pendelaars die zorgen voor extra zuurstofgangen waar de wortels zich weer in kunnen vestigen.

De beworteling

We kennen allemaal het gezegde, wortels maken de bodem. En dat is ook zeker zo! Door een goed wortelstelsel creëer je draagkracht, humus,organische stof opbouw en een bufferend vermogen door het binden van nutriënten en vocht. Met name in droge perioden, wat nu ook speelt, zullen de percelen met een goed wortelpakket het net wat langer volhouden.Goede binding van nutriënten zorgt er daarnaast voor dat de bodem van zichzelf al meer levert aan het gewas wat weer scheelt in de bemesting.

De bodemstructuur

Voor de structuur van de bodem kijken we naar de verkruimelbaarheid van de grond. Is deze mooi rond of erg hoekig? Wanneer deze hoekig is duid dit op een verminderde structuur en verdichting. Let bij je werkzaamheden op het land erop dat je niet met te zwaar materiaal aan de gang gaat. Kijk naar debandenspanning en gewicht van de machines. Goede ontwatering speelt ook hier weer een belangrijk rol voor structuuropbouw. Elementen die voor structuur erg van belang zijn, zijn calcium en magnesium. Zorg ervoor dat deze ook in een goede verhouding aanwezig om verslemping te voorkomen.

Samengevat

  • Zorg voor goede ontwateringen afwatering, denk hierbij ook aan drainage
  • Voed het bodemleven met o.a.organische mesten creëer zo een goed wortelpakket
  • Ga met lage bandenspanning het land op en probeer gewicht te beperken
  • breng extra elementen als calcium en magnesium wanneer de bodem dit tekort komt Gebruik hiervoorje bodemanalyses

Zonder een gezonde goed functionerende bodem, geen goede ruwvoeropbrengst en kwaliteit! Zie de bodem als motor van je bedrijf.

Meer informatie over ruwvoer