Ruwvoeronderzoek

14 juni 2022
-
5 minuten

Bart van Ree en Erik van Bekkum zijn beiden Mest- en ruwvoerspecialist bij Agra-Matic. Samen voeren zij een bemestingsproef uit in de Betuwe.

Bekijk onderstaande video van Bart en Erik of scroll verder om de tekst te lezen. 

Ruwvoervlog

Bekijk de video voor het advies van Erik en Bart

Waarom voeren wij een bemestingsproef uit?  

 1. Met de onderzoeksresultaten kunnen wij veehouders en de buitendienst van De Heus voorzien van de nieuwste inzichten rondom bemesting.
 2. Daarnaast voeren wij deze onderzoeken uit omdat we willen weten welke mestsoorten het beste aansluiten op gras- en maïsland. Daarbij maken we het onderscheid tussen bijvoorbeeld: 
  1. Ureum meststoffen 
  2. KAS + Zwavel
  3. Grasplus
  4. Alternatieve meststoffen zoals spuiwater en mineralenconcentraat

Ruwvoerdagen

Met de resultaten van afgelopen jaren paraat zal Agra-Matic een workshop verzorgen tijdens de Ruwvoerdagen van De Heus op verschillende plekken in het land. De eerste is op 30 juni in Lunteren. Je kunt je voor de ochtend, of voor het middagprogramma aanmelden. Beide zijn inclusief lunch en er is een punt voor de spuitlicentie te behalen.

Aanmelden Ruwvoerdagen

Welke proeven voeren we dit jaar uit?

De bemestingsproef in de Betuwe is één van de 4 onderzoek locaties dit jaar. Bij iedere locatie zijn 1 á 2 collega's van ons betrokken. Dit jaar hebben we naast de bemestingsproeven, ook proeven met: 

 • Tussenteelten 
 • Inkuilmiddelen
 • Maisrassen  

Op deze locatie hebben wij in samenwerking met de veehouder 4 verschillenden velden aangelegd met alternatieve mestsoorten in combinatie met drijfmest en korrelkunstmest. Bij deze proeven leggen we altijd een nulmeting neer van waaruit we het verschil gaan meten.  

Soms komen de onderzoeksresultaten niet altijd overeen met de verwachtingen. Dat kan komen omdat er sprake is geweest van verdichting van de bodem, of omdat de drijfmest niet overal goed is verdeeld. Dat geeft maar weer aan dat een goede landbouwpraktijk de basis is voor een goede ruwvoerteelt. Dat begint met een goed plan!  

Praktische tips

 • Alternatieve mestsoorten kunnen kunstmest deels goed vervangen, maar let op overdosering van specifieke elementen zoals zwavel bij spuiwater en kali bij mineralenconcentraat
 • Zorg voor een goede landbouwpraktijk
 • Geen verdichting van de bodem 
 • Een goede verdeling van de meststoffen (hoeveel drijfmest zit er en hoeveel hectare wil je bemesten) 
 • Verdunning van drijfmest met water zorgt voor een betere benutting van de elementen 

Kortom...

 • Ruwvoerproeven zijn van belang voor de nieuwste inzichten 
 • We onderzoeken op verschillende locaties en met verschillende thema’s 
 • De proeven die we uitvoeren moeten actueel en praktisch zijn 
 • Meld je snel aan voor de ruwvoerdagen, dan regelen wij de workshops, lunch en punt voor de spuitlicentie