Strenge eisen voor Brabantse stallen

11 oktober 2018
-
2 minuten

Veehouderijen in Noord- Brabant moeten de komende jaren voldoen aan strenge eisen die zijn opgelegd door de provincie. Welke data moet u in de gaten houden en hoe kunt u het beste omgaan met deze strenge eisen?

De eisen

Een deel van de eisen staat in de Verordening Ruimte. Deze verordening gaat in op zaken als geur, bouwvlakgrootte, stalderen en de Brabantse zorgvuldigheidsscore. Stallen moeten daarnaast voldoen aan de ammoniak eis uit de Verordening Natuurbescherming. Vanaf 1 januari 2020 mag er ook geen huisvestingssysteem meer worden toegepast dat 15 jaar of ouder is en dat niet voldoet aan het besluit Emissiearme Huisvesting.

Belangrijk: 1 januari 2022

Voor veel bedrijven die voldoen aan het besluit emissiearme huisvesting is 1 januari 2022 een belangrijke datum. Stallen die zijn gebouwd in 2007 of eerder moeten in Noord-Brabant op 1 januari 2022 (dat was 2028) voldoen aan de Verordening Natuurbescherming. Er is daarbij geen mogelijkheid meer tot intern salderen tussen stallen. In de praktijk betekent dit dat bijna elke vleesvarkensstal op een luchtwasser moet worden aangesloten. De vergunning moet uiterlijk 1 januari 2020 ontvankelijk en vergunbaar ingediend zijn.

Oude stallen emissiearm maken

Het aansluiten van een luchtwasser op oudere vleesvarkensstallen is maatwerk. Inmiddels heeft Agra-Matic een aantal praktijkvoorbeelden van oudere stallen die op een eenvoudige manier emissiearm zijn gemaakt. Vaak is het verstandig om dit te combineren met het verwijderen van asbest. Asbest op stallen moet op 1 januari 2024 verwijderd zijn. Dat geldt niet alleen voor Brabant, maar voor heel Nederland. De datum van 1 januari 2024 is echter nog niet definitief vastgesteld.

1 januari 2020: Stoppersregeling

Varkenshouders die meedoen aan de zogenaamde stoppersregeling moeten uiterlijk 1 januari 2020 zijn gestopt. Als men door wil gaan moeten de stallen op 1 januari 2020 zijn aangepast en voldoen aan het besluit emissiearme huisvesting. Deze stoppersregeling geldt overigens niet specifiek voor Brabant, maar voor heel Nederland.

Aanpassingstermijn

Varkens- en pluimveestallen die gebouwd zijn na 2007 krijgen een 15-jaars termijn. Een stal uit 2009 moet dan in 2024 aangepast zijn. Voor rundveestallen geldt een termijn van 20 jaar. Deze gaat in op 1 januari 2002. Op 1 januari 2028 moeten alle stallen in Brabant voldoen aan de eisen.

Rechtszaken tegen provincie afwachten?

Recentelijk hebben diverse partijen rechtszaken aangespannen tegen de provincie. Zo heeft de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) een dagvaarding naar de provincie gestuurd. De ZLTO heeft aangekondigd om hetzelfde te doen. Omdat deze procedures pas onlangs zijn gestart, gaat het nog geruime tijd duren voordat de rechter uitspraak doet. Het is risicovol om op deze uitspraken te wachten. De kans is aanwezig dat gemeenten en omgevingsdiensten niet meer op tijd in staat zullen zijn om alle vergunningen voor 2020 te verwerken. Het is daarom verstandig om tijdig in actie te komen en goed na te denken over de veranderingen die de komende jaren gevraagd worden.