Tips voor een goed stalklimaat in het najaar

John Van Helden

Klimaatspecialist pluimvee

22 oktober 2021
-
2 minuten

Bij grote temperatuurverschillen tussen dag en nacht is een goed werkende klimaatregeling onmisbaar. In het najaar kan het overdag zomaar 15-20 ⁰C worden terwijl het ’s nachts en ook ’s ochtends vroeg nog verraderlijk koud kan worden. Nachtvorst is zelfs geen uitzondering.

Klimaat-tips

  • Streefwaarde: Wanneer je de streefwaarde tijdens de zomer één of meer graden hebt verhoogd, dan mag deze nu weer terug worden gezet naar de oorspronkelijke waarde (rond de 20,0°C) Er zijn klimaatcomputers die de streefwaarde automatisch verhogen bij hoge buitentemperaturen.
  • Ventilatie: Om de hoeveelheid ventilatie te beperken bij lagere buitentemperaturen kan de bandbreedte (automatisch) worden verhoogd. Deze mag met 0,1°C worden verhoogd per °C daling van buitentemperatuur lager dan 15°C. Als de klimaatcomputer deze mogelijkheid niet heeft, dient de bandbreedte te worden vergroot. (bijvoorbeeld naar 6,0-8,0°C) Een (beter) alternatief is het automatisch verlagen van de maximum ventilatie. Afhankelijk van de leverancier heeft men deze mogelijkheid ingebouwd.
  • Luchtstroming: Voor een goede luchtstroming dient de minimale opening van een inlaatventiel ongeveer 3 cm te zijn. Bij een luchtinlaatregeling met een zomer/winter-regeling zal dit normaal gesproken altijd het geval zijn. Als de stal niet beschikt over deze regeling zal een gedeelte van de inlaatventielen bij een lage buitentemperatuur (beneden 15°C) handmatig moeten worden gesloten.
  • Voorkom lekkage: Bij lagere buitentemperaturen zal een gedeelte van de snaar aangedreven ventilatoren niet meer ingeschakeld worden. Voorkom lekkage door goed sluitende jaloezieën of monteer een deur of geïsoleerde plaat. Hiermee wordt voorkomen dat het strooisel vochtig wordt en dat er dieren in de tocht zitten.
Over de auteur

John Van Helden

Klimaatspecialist pluimvee