U weet waar u staat met de vergunningcheck van Agra-Matic

04 april 2018
-
2 minuten

De wet- en regelgeving in Nederland blijft in beweging. Vaak wordt dit aangewakkerd door de actualiteit of technologische ontwikkelingen. Wat is voor een ondernemer het moment om daadwerkelijk actie te ondernemen? Een pasklaar antwoord is hier niet op te geven, maar wij zetten hier wel het een en ander op een rijtje.

Vergunningcheck

Het liefst heeft u uw vergunning­ en perfect op orde. Maar is uw bedrijfssituatie nog wel overeenkomstig uw vergunning of heeft u misschien een ander stalsysteem gerealiseerd? Is uw vergunning nog passend voor het aantal te houden dieren? Het is verstandig om uw vergunningen daarom eens langs te lopen en te actuali­seren. Agra-­Matic kan u hierbij helpen door een vergunningcheck uit te voeren.

Aanpassingen

Wanneer u zich heeft aangemeld om mee te doen aan de Stoppersregeling, dan bent u verplicht om uiterlijk 1 januari 2020 te stoppen met uw bedrijf. Bent u nu toch van plan om door te gaan, dan is het verstandig om tijdig de juiste vergunningen aan te vragen. Vergunnings-trajecten duren namelijk vaak langer dan u denkt. Wanneer u bijvoorbeeld uw bedrijf op een andere manier wilt voortzetten na 1 januari 2020, of u wilt meedoen aan de Ruimte­voor­Ruimte regeling, dan krijgt u te maken met een langlopend traject. Hiervoor moet namelijk het bestemmingsplan van de gemeente aangepast worden. Vergunningen op tijd aanvragen is dan écht noodzakelijk.

"Vergunningstrajecten duren vaak langer dan je denkt!"

Financiering en subsidies

Mocht u uitbreidingsplannen hebben en een financiering nodig hebben, dan wil de financierder de juiste vergunningen zien. Ook bij een bedrijfsovername is het essentieel dat de vergunningen allemaal goed geregeld zijn. Voor het verkrijgen van subsidies, bijvoorbeeld de Maatlat Duurzame Veehouderij, is ook de juiste vergunning noodzakelijk. Houd daarbij ook in de gaten dat wanneer u een verduurzamingsslag wilt maken, zoals het toepassen van zonnepanelen in een weiland of een biomassaketel, ook daar vaak vergunningen voor zijn vereist.

Wet Natuurbescherming

Heeft u na 1 juli 2015 een vergunning met betrekking tot Wet Natuurbescherming gekregen waarbij ontwikkelruimte is geclaimd, dan kan de reservering voor de ontwikkelruimte na twee jaar worden opgeheven als de bedrijfssituatie niet overeenkomt met uw vergunning. Wees hier alert op, want provincies hebben aangegeven dat ze hier zorgvuldig op gaan controleren. Zorg ervoor dat de bedrijfssituatie in overeenstemming is met de bestaande vergunning, of vraag een nieuwe vergunning aan om te blijven voldoen aan de Wet Natuurbescherming.

Omgevingswet

Met ingang van de Omgevingswet op 1 januari 2021 zal de geurbeoordeling breder worden. Hierdoor wordt u mogelijk beperkt in uw ontwikkelmogelijkheden voor het bedrijf. Wanneer u plannen heeft, dan raden wij u aan om ervoor te zorgen dat u vóór deze datum uw vergunning binnen heeft. Dit om teleurstellingen te voorkomen.

Mocht u vragen hebben over uw vergunning in combinatie met de bedrijfssituatie of wilt u een vergunningcheck door ons uit laten voeren, dan kunt u contact opnemen met Agra-­Matic.