Verbod asbestdaken van de baan

11 november 2019
-
3 minuten

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel ‘Verwijdering asbest en asbesthoudende producten’ verworpen. Dit was een verrassend besluit, omdat Staatssecretaris Van Veldhoven had voorgesteld om het verbod pas op 1 januari 2028 in te laten gaan. Door het verbod op te schuiven naar 2028 leek de angel uit de discussie, maar niets bleek minder waar. Het algehele verbod op asbesthoudende materialen in gebouwen is van tafel.

Risicogerichte aanpak

LTO Nederland, Aedes (het verbond van woningcorporaties) en de Vereniging Eigen Huis pleiten voor een risicogerichte aanpak van asbest. Als de risico’s verwaarloosbaar zijn, zoals bij asbestdaken, is er geen aanleiding voor een algeheel verbod. Het gebruik van de stoplichtmethode kan daarbij een uitkomst bieden voor het beoordelen van de risico’s. De methode is als volgt:
  • Is het dak slecht en verweerd, dan staat het stoplicht op rood en moet het snel vervangen
    worden;
  • Zogenaamde oranje daken kunnen met een coating verduurzaamd worden;
  • Is het dak nog in goede conditie? Dan staat het licht op groen en kunnen ze blijven liggen tot ze aan vervanging toe zijn.

Bovenstaande stoplichtmethode kunt u zelf ook toepassen voor uw stallen. Is het dak slecht en verweerd? Dan is het verstandig om de daken op korte termijn te vervangen.

Conditie van het dak bepalen

Maar wanneer is een dak slecht en te verweerd? Dit is met het blote oog moeilijk te zien. De mate van verwering is objectief met een kleefmonster op het asbestcementoppervlak te bepalen. De concentraties aan asbestvezels op het kleefmonster worden dan in een laboratorium gemeten en geven de verweringsgraad aan. Ook zijn er online doe-het-zelf pakketten die u kunt gebruiken. Uiteraard kunt u ook een professionele asbestsaneerders inschakelen om u te helpen bij het beoordelen in het kader van een asbestrisico-inventarisatie.

Wacht niet te lang

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft aangegeven na te denken over nieuwe regelgeving of stimuleringsmaatregelen. Vooralsnog wordt aangegeven dat er niet opnieuw een grootschalige subsidieregeling aan komt voor het verwijderen van asbest. Indien een dak dus slecht en verweerd is, is het raadzaam om niet te wachten. Hier zijn vijf goede redenen voor:

Wat zijn uw mogelijkheden?

Wilt u weten met welke andere werkzaamheden de asbestverwijdering bij u gecombineerd kunnen worden, dan kan Agra-Matic u daarbij helpen. Zij kunnen meedenken over het verbeteren van het stalklimaat, het in contact brengen met betrouwbare asbestsaneerders voor het beoordelen van de conditie van uw daken, het indienen van een sloopmelding, het aanvragen van een SDE-subsidie en het laten uitvoeren van berekeningen omtrent de draagkracht van de constructie voor het plaatsen van eventuele zonnepanelen.