Verplichte jaarlijkse analyse mengvoer voor zelfmengers

19 januari 2021
-
3 minuten

Zelfmengende pluimveehouders (gebruik van eigen granen) die deelnemen aan het kwaliteitssysteem KAT, zijn verplicht een jaarlijkse analyse van het compleet voer te laten uitvoeren. Wij adviseren dit tijdig te doen zodat problemen tijdens de KAT/IKB-audit kunnen worden voorkomen. Het is mogelijk deze analyse te laten uitvoeren op ons laboratorium. Voor meer vragen hierover kunt u contact opnemen met uw specialist.

Aandachtspunten zelfmengen KAT handleiding

8.8 Herkomst en leverancier van het voeder

8.8.1 Voederleverancier
8.8.1.1 [K.O.] Het leghennenvoeder mag uitsluitend worden gekocht bij door KAT geaccrediteerde veevoederproducenten ofwel is het bedrijf zelfmenger ofwel gebruiker van eigen graan en produceert zijn eigen voeder (8.8.3).

8.8.2 20% Bio-voeder van regionale oorsprong
8.8.2.1 Volgens de richtlijnen van de Europese verordening 889/2008 is elk bedrijf waar veevoeder wordt gebruikt (legkippenhouderij) verplicht, 20% voeder in te zetten dat wordt geproduceerd in de regio.

8.8.3 Zelfmenger / gebruik van eigen graan
Zelfmengers zijn bedrijven, die mengvoeder voor eigen gebruik of in samenwerkingsverband met andere landbouwbedrijven op de eigen bedrijfslocatie produceren, op basis van mineraalvoeders, voormengsels (premixen) en voedergrondstoffen. Gebruiker van eigen graan zijn bedrijven, die complete diervoeders produceren, op basis aanvullend diervoeder (geproduceerd van een diervoederonderneming) en graan (van eigen teelt of bijgekocht). De verantwoordelijkheid voor de ingezette componenten alsook de correcte productie van mengvoeder ligt bij de landbouwer.

8.8.3.1 Voor het opslaan van grondstoffen (b.v. graan, premixen, mineraalvoeders, voedermiddelen, aanvullend diervoeder) moet tenminste een fysieke controle plaatsvinden. Alle uitgevoerde controles en genomen maatregelen moeten worden gedocumenteerd.

8.8.3.2 De grondstoffen worden op het bedrijf conform de producteisen oordeelkundig opgeslagen en een negatieve beïnvloeding en contaminatie van de componenten tijdens de opslag uitgesloten.

8.8.3.3 [K.O.] Er moeten monsters van elke charge grondstof (incl. aanvullend diervoeder) worden genomen en aanwezig zijn, zowel indien deze gekocht of zelf geproduceerd zijn.

Zelfmenger moet bovenop van elke produceerde charge compleet diervoeder een monster nemen en deze 6 maanden bewaren.

8.8.3.4 Van alle bijgekochte componenten zijn afleverdocumenten voor handen, waarop ten minste staat aangegeven de naam van het product, de geleverde hoeveelheid en de leverancier/ verkoper.

8.8.3.5 [K.O.] Alle voor de voederproductie ingezette grondstoffen en additieven worden ingevuld in de KAT-databank.

8.8.3.6 [K.O.] Bij gebruik van aanvullend voeder mag deze uitsluitend afkomstig zijn van een door KAT certificeerde voederonderneming.

8.8.3.7 [K.O.] Zelfmenger alsook gebruiker van eigen graan laten jaarlijks van het compleet diervoeder een analyse maken, die tenminste volgende parameters omvat:

Parameters    Aantal analyses/jaar
Dioxine + DL-PCB’s en niet-dioxineachtige PCB’s 1
Salmonella (moet steriel genomen worden) 1
Zware metalen 1
GGO (alleen bij biologisch voer) 1
Pesticiden 1

[Bron: KAT Leitfaden – Legebetriebe 2017.02]